Svenska OMEP
Verksamhetsberättelser från Svenska OMEP:s årsmöten

Svenska OMEP:s verksamhetsplan följer de verksamhetsmål som är beskrivna i organisationens stadgar. Dessutom följer Svenska OMEP den verksamhetsplan World OMEP beslutat om.