Stockholmskretsen
 mailto:stockholm@omep.org.se

Många av våra föreläsningar är digitala. Ta del av samtliga Svenska OMEP:s  föreläsningar. Aktuella ämnen presenterade både av forskare och pedagoger. Läs mer här /aktuellt-denna-månad

Stockholmskretsens styrelse
2024

Ordförande
Christina Widström, Järfälla

Ordinarie ledamöter:
Ulla-Britt Larsson, vice ordf. Solna
Maria Edlund, Nacka, kassör
Elisabeth Tsirampidou, Stockholm
Margareta Blennow, Nacka
Gunilla Niss , Åkersberga

Suppleanter:
Gittel Strassman, Stockholm
Ingrid Engdahl, Stockholm
Bibbi Tjernlund Ersson, Stockholm
Gudrun Hellström, Stockholm
Eva Ljung, Stockholm

Revisorer:
Karin Sjöberg
Jan Andersson

Valberedning:
Kajsa Söderberg

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa de senaste tre årens verksamhetsbeättelser.