Svenska OMEP:s kalender

Svenska OMEP:s kalender

Svenska OMEP ger sedan 2022 ut en kalender att användas tillsammans med barn i förskolan. Projektet startade under hösten 2020 med syfte att uppmärksamma viktiga dagar tillsammans med barnen och att sprida information om: FN:s konvention om barns rättigheter, om OMEP, hur kalendern kan fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel samt att visa på möjligheten att lägga in viktiga dagar för förskolan att uppmärksamma och att lyfta fram att barn i Sverige också är barn i världen.

För att betona att kalendern ska ägas av barn och vuxna tillsammans har illustrationerna gjorts av barn. OMEP:s kretsstyrelser och övriga medlemmar har involverats gällande val av dagar samt passande barnbilder till dessa. Kalendern innehåller förutom information om OMEP citat ur förskolans läroplan och ur FN:s konvention om barnets rättigheter som passar till dagarna och som stöd till pedagogerna.