OMEP Nytt
OMEP-nytt kommer ut med 3 nummer per år. Här kan du läsa nytt och aktuellt från Svenska OMEP , kretsarna, Europa och övriga världen.  Du är som medlem välkommen att lämna bidrag till innehållet. 

Tidigare nummer