Wash from the start     Uppdaterad 21 03 20

Världsprojektet Wash from the start drivs sedan 2016 i samarbete med Unicef. Projektet har som mål att utbilda och göra vuxna och barn medvetna om vikten av att regelbundet tvätta händerna, som en del av förskolans lärande och omsorg men också som ett verktyg för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. 
Programmet pekar också på värdet av tillgång på rent dricksvatten som en mänsklig rättighet. COVID-19 har visat på vikten av handtvättning, men har också visat på bristen på tillgång till rent dricksvatten i många länder, med konsekvenser för de mest sårbara grupperna, en grupp de yngsta barnen tillhör.
Eftersom varje barn har rätt till högkvalitativ förskoleundervisning och rent vatten, adekvat sanitet och hälsofrämjande hygienutbildning och eftersom Agenda 2030 kräver åtgärder nu, uppmanar OMEP, UNICEF, dess partners och de yngsta barnens gemenskapen att utforma, tillhandahålla ledarskap för och förespråkar strategiskt följande åtgärder:

1. Tillräcklig finansiering och annat stöd för WASH som en viktig del av kvaliteten i befintliga och nya förskolor.
 2. Ökad samordning mellan sektorer som ansvarar för små barns välbefinnande och utbildning, såsom hed, utbildning, socialtjänst, näring, barnskydd och WASH. 
3. Utveckling och implementering av standarder för WASH i förskolor.
4. Inkludering av WASH i utbildning och handledning av förskolelärare och vårdgivare.
 5. Utveckling av ytterligare bevis på effekterna av WASH i förskolor av lokala och globala akademiska samhällen.