OMEP: Theory into Practice

OMEP startade 2018 en tidning till, som enbart finns online på Internationella OMEP:s hemsida. Syftet med denna tidning är att publicera utvecklingsartiklar från praktiken, utan krav på forskning och akademiskt språk. Hittills har tidningen utkommit med ett nummer per år.