IJEC - International Journal of Early Childhood 

OMEP har en akademisk tidskrift som utkommit sedan 1968. Tidskriften ges ut på Springer förlag. IJEC har en ny chefredaktör sedan 2021, Dr. Ali Kemal Tekin från Oman. Under 2021 kommer tidskriften successivt att övergå till enbart elektronisk publicering, vilket innebär att papperstidningen utgår. Men positivt är att då kommer alla OMEP-medlemmar att få tillgång till tidskriften gratis.
Gamla nummer av IJEC går att läsa på Springer förlags hemsida.