OMEP Europa

Vice ordförande region Europa, Adrijana Višnjić-Jevtić, Kroatien  Årets Europakonferens hölls i Kristianstad, Sverige. 

Tidskriften Vi lärare uppmärksammade Professor Alison Clark, som i sin keynote på Europakonferensen argumenterade för en långsam pedagogik. Hon vill se ett mer hållbart förhållningssätt med ett långsammare tempo och mer tid i förskolan.

https://www.vilarare.se/forskolan/forskning/forskaren-for-stort-fokus-pa-skolan-i-forskolan/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR06eE-QVqoBQ4Pmuow7tuKnICYp4jsiNUE7CpQiGFL2LAhDtAxVGl84JxE_aem_MY6bqmeOURqrpkkf9XUS1A

                                                                                                                              24 06 16
Europa är den region som har flest medlemsländer, 28 stycken. Ordföranden för regionen sitter med som vice ordförande i  World OMEP:s Executive Committe. Som medlem får du European Newsletter, ett informationsbrev med rapporter och artiklar från de olika europeiska medlemsländerna. En gång per år arrangeras Europamöte och Europakonferens. På Europamötet träffas de olika ländernas ordförande för diskussioner om gemensamma projekt och information om situationen i det egna landet, ofta i form av work shops. Varje land har möjlighet att ha med några observatörer på Europamötet. På den efterföljande konferensen presenterar forskare och praktiker sina arbeten. 2024 års Europamöte och konferens hölls  i Kristianstad. 
Mellan 2019 -2022 var Ingrid Engdahl, docent vicepresident med ansvar för region Europa. I januari 2022  övergick ordförandeskapet till Adrijana Višnjić-Jevtić, Kroatien som tar över som vicepresident i region Europa. Adrijana var med om att starta OMEP i Kroatien år 2011 och är dess ordförande. Hon är universitetslektor på förskollärarutbildningen vid universitetet i Zagreb. De senaste tio åren har hon utvecklat och även lett utvecklingsprogram och projekt för förskollärare och förskollärarstudenter i Kroatien och i Europa. Hennes forskningsintressen är förskola, samverkan förskola – familj och förskollärares kompetens. Adrijana ingår också i “The OMEP leadership team for ESD”.  

Europakonferensen 2024 i Kristianstad, Sverige

Europakonferenser

2024 års Europakonferens hölls i Kristianstad, Sverige

2023 års Europakonferens hölls i Limassol, Cypern

2022 års Europamöte hölls i Aten, Grekland

2021 års Europamöte var digitalt

2020 års Europamöte var på grund av Covid19 ett digitalt möte

2019 års Europamöte för OMEP 16-18 maj i Lissabon
Europa möte 16 maj följt av Europakonferensen den 17 - 18 maj.
Tema: "Education for sustainability development".

2018 års jubileumskonferens 25-29 juni i Prag

OMEP:s 70-årsjubileum firades i Prag där det hela startade 1948.

2017 års Europamöte och världskonferens 21-24 juni i Kroatien,
Tema: Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future

2016 års Europamöte 5-8 maj i Canterbury, England,
Tema: The place of the child in 21st century

2015 års europamöte 23-25 September i Moskva
Tema: Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world. Appell om flyktingbarnen

2014 års europamöte och världskonferens 2-5 juli Cork, Irland
Tema: Children's cultural worlds
1. Play and Creativity
2. Friendships, Relationship and Identities
3. Digital Childhood
4. Influences on Early Learning
5. Sustainable Development
6. Cultural Experiences and Heritage
Uttalande från konferensen om OMEP och FN:s Barnkonvention 25 år

2013 års Europakonferen i 8-11 maj 2013 i Zagreb, Kroatien
Tema: Play and playing in Early Childhood.