Svenska OMEP    
På barnens sida i 75 år 
Organisationsnummer 812000-4687

Aktuellt
- Nu är den kostnadsfria onlinekursen "Hållbarhet från början" klar att använda. Kursen finns tillgänglig i appen ECE Academy (AppStore och Google Play) Läs mer på /hållbar-utveckling/hållbarhet-från-början  
- Nu är hemsidan till OMEP:s Europakonferens 2024 i Kristianstad öppen. Save the date 24 - 26 april. Länken till konferensens hemsida http://www.hkr.se/omep_2024
- Svenska OMEP kommer att vara på plats vid höstens bokmässa i Göteborg 28 september - 1 oktober. Här kommer du att hitta material och information om OMEP:s aktuella projekt. 
- Tycker du att OMEP har en bra verksamhet och att informationen om oss är värd att sprida till fler? Ladda ner vår informationsbroschyr och hjälp oss att nå fler som är intresserade av de frågor vi driver. /svenska-omep/index 
- Svenska OMEP inledde den 25/9 2022 kampanjen "Blöjfria barn tidigare". Kampanjen har väckt stort intresse. Snart är vi uppe i 20 000 broschyrer som skickats ut. Foldern finns nu i kortversion på fler språk. Läs mer här /projekt/blöjfria-barn

Vad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt