Svenska OMEP    
På barnens sida i över 70 år
Organisationsnummer 812000-4687

Aktuellt
Hög tid att betala medlemsavgiften för 2023
- Öppna föreläsningar i samband med kretsarnas årsmöten i februari. Läs mer/aktuellt-denna-månad 
- Köp OMEP:s kalender för 2023. /omep-s-kalender/omeps-kalender-2023 med illustrationer av barn av dagar som är värda att fira lite extra
- Svenska OMEP inledde den 25/9 2022 kampanjen "Blöjfria barn tidigare". Kampanjen har väckt stort intresse. 
Drygt 8 000 broschyrer har skickats ut och beställningarna fortsätter att komma in. Läs mer här /projekt/blöjfria-barn

- OMEP ESD Award 2023. Sista anmälningsdatum 15 april 2023 /internationellt/world-omep

Vad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt