Svenska OMEP    
På barnens sida i över 70 år
Organisationsnummer 812000-4687

Aktuellt
- Svenska OMEP inleder under september månad kampanjen "Blöjfria barn tidigare" för att vi vill att barn ska bli av med blöjan tidigare än vad som är brukligt idag. Vi vill starta en diskussion som kan leda till bättre hälsa för barnen. Vi hoppas att du vill delta i kampanjen genom att sprida material och genom att ta diskussionen!/projekt/blöjfria-barn
- OMEP-nytt Nr 2 ligger nu på hemsidan

Vad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt