Save the date 

OMEP European Conference and Assembly 2024 
Sustainability from the start - ESD for ECE

                        Datum: 24 - 26 april 2024
                        Plats: Högskolan Kristianstad

     Sista dagen för att lämna in abstracts är  15 januari

                        Länk till konferensens hemsida:                

http://www.hkr.se/omep_2024

Mer om konferensen finns även här på vår hemsida /svenska-omep/european-omep-conference-and-assembly-2024


Svenska OMEP    
På barnens sida i 75 år 
Organisationsnummer 812000-4687

Aktuellt
- Redan nu kan du anmäla dig till vårt webinarium den 16 februari 2024 " Samverkan för förskolebarns hälsa" /aktuellt-denna-månad
- Nu är det dags att börja tänka på att betala medlemsavgiften. Du kan enkelt göra det via Swish. Kom bara ihåg att skriva din e-postadress som meddelande. Viktigt eftersom vi skickar all information per mail.
- Svenska OMEP:s kampanj "Blöjfria barn tidigare", fortsätter att rulla på. Nu har Hässelby - Vällingby stadsdel i Stockholm beställt broschyrer och även startat ett projekt i en av sina förskoleenheter för att undersöka den ekonomiska vinsten med att barnen blir blöjfria tidigare. Snart är vi uppe i 20 000 broschyrer som skickats ut. Läs mer här /barnkonventionen/blöjfria-barn
- Nu finns Svenska OMEP:s kalender 2024 att köpa. Pris 70 kronor. 
- Nu är den kostnadsfria onlinekursen "Hållbarhet från början" klar att använda. Kursen finns tillgänglig i appen ECE Academy (AppStore och Google Play) Läs mer på /hållbar-utveckling/hållbarhet-från-början  
- Tycker du att OMEP har en bra verksamhet och att informationen om oss är värd att sprida till fler? Ladda ner vår informationsbroschyr och hjälp oss att nå fler som är intresserade av de frågor vi driver.  /svenska-omep/index

Vad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt