Svenska OMEP 
På barnens sida i 75 år 
Organisationsnummer 812000-4687

Aktuellt
- 76th OMEP World Assembly and Conference. "Right from the Start for ECCE: Step Beyond All Together"  äger rum i Bangkok mellan 15 - 19 juli. Early bird anmälan senast 10 maj. - Svenska OMEP:s kampanj "Blöjfria barn tidigare", fortsätter att rulla på. Snart har 20 000 broschyrer skickats ut. Läs mer här /projekt/blöjfria-barn - Nu är den kostnadsfria onlinekursen "Hållbarhet från början" klar att använda. Kursen finns tillgänglig i appen ECE Academy (AppStore och Google Play) Läs mer på /projekt/hållbarhet-från-början  
- Tycker du att OMEP har en bra verksamhet och att informationen om oss är värd att sprida till fler? Ladda ner vår informationsbroschyr och hjälp oss att nå fler som är intresserade av de frågor vi driver. 
/svenska-omep/index
OMEP European Conference and Assembly 2024 
Sustainability from the start - ESD for ECE, the 24th to the 26th of April 2024 at Högskolan Kristianstad is now closed. We thank all the participants who made the conference a memorable event. See you again soon in Bangkok the 15th - 19th of July.

            -The Swedish OMEP committeeVad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt