Välkommen till
Barnens planet 
Uppdaterad 22 07 01

En barninriktad samling av material till stöd för förskolans utbildning om Alla barns lika rätt och Alla barns lika värde.

Barnens planet har sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3–5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Författaren och musikern Homero Alvarez har tillsammans med barn i en förskola i Botkyrka skrivit och illustrerat den fantasifulla boken för förskolebarn.

Materialet består av

- en barnbok Barnens planet,
- en ljudbok, där Homero Alvarez arrangerat en uppläsning av boken
- en handledning, där Del 1 tar upp Barnkonventionen samt diskussionsförslag för personalen och Del 2 kopplar till barnboken med förslag på hur man kan fördjupa arbetet med barnen
- musik, fyra sånger som knyter an till barnboken (finns tillgängliga på Spotify/Youtube)
- Jag har rätt lovar FN, ett barnhäfte som med bild och i anpassat språk tar upp många av barnkonventionens artiklar och inspirerar barnen att sätta färg på sina egna tankar om sina rättigheter
- Föräldrainformation på olika språk

Svenska OMEP vill med materialet på ett kreativt och tillgängligt sätt inspirera förskolepedagoger att diskutera och arbeta med de här viktiga och ibland svåra värdegrundsfrågorna i förskolan.

Priser:

Bok, handledning, uppdateringsblad samt 1 st barnhäfte (paket): 100 kronor plus porto
Barnhäftet    1 ex  10 kronor plus porto                     
                      20 ex 150 kronor plus porto

Prisrabatt vid större beställningar.
Beställning görs via e-post till mailto:barnensplanet@omep.org.se

Fortbildning om Barnens planet

Svenska OMEP erbjuder fortbildning kring FN:s barnkonvention och materialen Barnens planet. Det kan ske i form av ett seminarium eller workshop för förskolepersonal.

Program för ett seminarium (2-3 timmar)

- FN:s Barnkonvention, bakgrund och genomgång
- Gruppdiskussion
- Barnens planet - en presentation
- Gruppdiskussion
- Förskolans läroplan Lpfö 18
- Hur går vi vidare?

Program för en workshop (2 timmar, minimum 15 deltagare)

- Barnens planet - en presentation
- Hur brukar vi göra? Gruppdiskussion
- Koppling till FN:s Barnkonvention och Lpfö 18
- Förskolans värdegrund - Gruppdiskussion
- Summering – Hur går vi vidare?

Priser:

Seminarium (max 100 deltagare) 10 000 kronor, exklusive reskostnader
Digitalt seminarium 10 000 kronor plus porto för, bokpaketen

Workshop (15–30 deltagare) 5 000 kronor, exklusive reskostnader


Barnbok, handledning och barnhäfte till varje deltagare ingår

Om ni har andra önskemål, kan upplägget och priset diskuteras.
Bokning görs via e-post till mailto:barnensplanet@omep.org.se


Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och att respektera varandra. Men också om elefanttrumpeter, lejontokigheter och att få sova länge i en hängmatta. Genom sånger, drömmar och hisnande fantasier upptäcker barnen sina olikheter, bråkar i matkön och är superhjältar. När barnen plötsligt möter motstånd måste de själva hitta ett sätt att få de vuxna att lyssna. Men vilken planet är egentligen Barnens planet?

2015–2018 drev Svenska OMEP ihop med Teskedorden, Rädda barnen och Gothia fortbildning AB projektet Barnens planet. Teskedsordens styrelse beslutade 2021 att avveckla stiftelsen av ekonomiska skäl. Materialet till Barnens planet har övertagits av Svenska OMEP.