Bli medlem
Uppdaterad 23 10 30

Bli Medlem i Svenska OMEP

Nu kan du bli medlem i Svenska OMEP genom SWISH. Scanna QR koden i swish-appen eller swisha beloppet till 123 017 80 79. Fyll sedan i den avgift som gäller dig. OBS! I raden för meddelande måste du fylla i din e-postadress. Om du glömt det, kan du skicka ett mail till medlemsregistret i efterhand. Se knapp här till vänster. Vi behöver din e-postadress eftersom all information från oss skickas per mail.

Medlemsavgiften, som betalas in till gäller kalenderår är:

100 kr för studerande
150 kr för pensionärer
250 kr för enskilt medlemskap  
600 kr för förskolor/skolor/organisationer/företag.

Du kan också betala via plusgiro 456341-7 Svenska OMEP.
Vill du betala med faktura, ta kontakt med vår kassör.  
mailto:kassor@omep.org.se

Skriv i "meddelande" din e-postadress samt vilken krets du vill tillhöra (Göteborgskretsen, Skånekretsen, Stockholmskretsen)

Det är viktigt att du kommer ihåg att fylla i din e-postadress då vi skickar all information till dig via mail.    

Som medlem får du:

  • Delta och rätt att rösta på våra årsmöten.
  • Information om våra aktiviteter.
  • Du får gå på våra föreläsningar för ett lägre pris.
  • Du får vår tidning OMEP-nytt - 3 nummer per år. Du kan också skicka in textbidrag till OMEP-Nytt.
  • Du får European Newsletter.
  • Du får vår internationella tidskrift, IJEC.
  • Du får information om och kan delta i våra projekt.
  • Du kan delta på våra nationella och internationella konferenser.

Vi följer Eu:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. Ditt namn och dina kontaktuppgifter finns i ett medlemsregister samt i ett register hos den krets du valt att tillhöra. Uppgifterna ligger kvar i våra register två år efter din senaste inbetalning. Vill du ha dina personuppgifter strukna tidigare ur registret, kontakta din krets.