Skånekretsen
skane@omep.org.se 

Många av våra föreläsningar är digitala. Ta del av samtlig Svenska OMEP:s föreläsningar. Aktuella ämnen presenterade både av forskare och pedagoger. Läs mer här /aktuellt-denna-månad

Skånekretsens styrelse
2024

Ordförande
Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:
Laila Gustavsson
Ing-Marie Bengtsson
Ingrid Bogren
Jenny Henriksson

Suppleanter
Marie Fridberg
Anna Ståhl

Revisor
Anneli Persson Dalberg
Malin Gnebner

Valberedning
Agneta Jonsson

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa de senaste tre årens verksamhetsberättelser