Skånekretsen
skane@omep.org.se 

Många av våra föreläsningar är digitala. Ta del av samtlig Svenska OMEP:s föreläsningar. Aktuella ämnen presenterade både av forskare och pedagoger. Läs mer här /aktuellt-denna-månad

Skånekretsens styrelse
2023

Ordförande
Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:
Susanne Thulin, vice ordförande
Laila Gustavsson, kassör
Lena Bäckström, ledamot
Ingmarie Bengtsson, sekreterare

Suppleanter
Marie Fridberg
Anna Ståhl

Revisor
Anneli Persson Dalberg

Valberedning
Agneta Jonsson

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa de senaste tre årens verksamhetsberättelser