Göteborgskretsen
mailto:goteborg@omep.org.se

Många av våra föreläsningar är digitala. Ta del av samtliga Svenska OMEP:s föreläsningar. Aktuella ämnen presenterade både av forskare och pedagoger. Läs mer här /aktuellt-denna-månad

Göteborgskretsens styrelse
2023 

 Ordförande
Bibi Karlsson, Göteborg

Ordinarie ledamöter:
Lise-Lott Fjell kassör Uddevalla
Anette Hellman, Göteborg
Erica Strand, Färgelanda
Sara Eliasson, Göteborg
Airi Bigsten, Göteborg
Shirin Fazel Zandy, Göteborg
Mania Teimouri, Göteborg
Elin Sarbring, Uddevalla

Suppleanter:
Petra Classon, Halmstad
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Revisor:
Elisabet Doverborg, revisor Göteborg
Eva Ahlin, revisorssuppleant, Göteborg

Valberedning:
Anna-Mia Nilsson, Göteborg
Torgeir Alvestad

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa de senaste tre årens verksamhetsberättelser