Göteborgskretsen
mailto:goteborg@omep.org.se

Många av våra föreläsningar är digitala. Ta del av samtliga Svenska OMEP:s föreläsningar. Aktuella ämnen presenterade både av forskare och pedagoger. Läs mer här /aktuellt-denna-månad

Göteborgskretsens styrelse
2024 

Ordförande
Bibi Karlsson, Göteborg

Ordinarie ledamöter:
Shirin Fazel Zandy, Göteborg
Anette Hellman, Göteborg
Erica Strand, Färgelanda
Sara Eliasson, Göteborg
Airi Bigsten, Göteborg
Emelie Karlsson, Tjörn

Suppleanter:
Mania Teimouri, Göteborg
Hanna Petersson, Göteborg
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg
Hiba Abou-Taouk, Göteborg

Revisor:
Elisabet Doverborg, revisor Göteborg
Eva Ahlin, revisorssuppleant, Göteborg

Valberedning:
Anna-Mia Nilsson, Göteborg
Torgeir Alvestad 

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa de senaste tre årens verksamhetsberättelser