Hej Sara

Det ser ut som om jag skulle har formulerat mig lite annorlunda vad gäller uppgiften om att lägga upp Skånes föreläsning. Varje månad har en egen sektion. I det här fallet ska den nya sektionen maj ligga ovanför mars månad. Ny sektion får du om du pekar ovan för eller nedanför den befintliga sektionen. När du skapat en ny sektion ska du välja designen i "Lägg till innehåll" / "text". Kretsarna skickar föreläsningarna som pdf-filer. I textrutan får ni skriva en kortare sammanfattning av innehållet + när, var, hur. Pdf-filen lägger ni i vänstermarginalen. Hälsningar Elisabet

Aktuella föreläsningar
2024
Maj

Tisdag 7 maj Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Lugna, Lyssna, Stärk – psykologisk första hjälp till barn i akut kris
Föreläsningen handlar om hur vuxna kan stötta barn i akut kris efter allvarliga händelser i samhället och under samhällskriser. Föreläsare: Sara Skoog, socionom, leg. Psykoterapeut, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, Malmö. Anmälan och mer information finns i vänstermarginalen.

Om oss

Uppdaterad 24 03 25
Bä bä vita lamm. Svenska OMEP bildades den 5 april 1950 som en nationell avdelning av den internationella organisationen Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, OMEP. OMEP är en politiskt- och ekonomiskt obunden organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. Enligt stadgarna ska syftet och målet med verksamheten vara att ”främja arbete för barn genom kontakt med och samarbete mellan olika grupper i samhället samt genom att delta i det internationella arbetet rörande barn i åldrarna 0 – 8 år” ”för varje barn främja optimala förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling i familj, institution och samhälle”. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som rör dem i deras vardagsliv. OMEP har aktivt deltagit i att ta fram och implementera FN:s - konvention om barnets rättigheter. 

Svenska OMEP har en styrelse med ledamöter som representerar olika yrkesområden samt olika delar av Sverige. Det finns 3 regionala kretsar, Göteborgskretsen, Skånekretsen och Stockholmskretsen som ansvarar för lokala aktiviteter.

Svenska OMEP arbetar för att sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som i andra länder, bland annat genom att informera om aktuell forskning. Vi arrangerar temakvällar, work shops, föreläsningar, seminarier och konferenser kring aktuella frågor samt studiebesök för utländska OMEP-medlemmar och internationella kontakter. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet. Varje år hålls regionala, nationella och internationella konferenser kring olika teman som du som medlem har möjlighet att delta i.

Svenska OMEP svarar på remisser och du kan som medlem vara med att påverka.

Svenska OMEP samarbetar också med andra organisationer och är medlem i UNICEF, Samba, Nätverket för Barnkonventionen samt nätverket Eurochild.

Svenska OMEP initierar och deltar i olika projekt, nationellt och internationellt. Du har som medlem möjlighet att delta i de projekt som OMEP driver.

Svenska OMEP ger också ut en medlemstidning, OMEP-Nytt som kommer ut 3 gånger per år. Du är som medlem välkommen att skicka in bidrag till innehållet. ©

Svenska OMEP
Verksamhetsberättelser från Svenska OMEP:s årsmöten

Svenska OMEP:s verksamhetsplan följer de verksamhetsmål som är beskrivna i organisationens stadgar. Dessutom följer Svenska OMEP den verksamhetsplan World OMEP beslutat om.

Om oss

Svenska OMEP    
På barnens sida i 75 år
Organisationsnummer 812000-4687
Aktuellt

- Kan en sten bli en häst? Den frågan kan du få svar på i en av vårens föreläsningar. /aktuellt-denna-månad.  - Svenska OMEP:s kampanj "Blöjfria barn tidigare", fortsätter att rulla på. Snart har 20 000 broschyrer skickats ut. Läs mer här /projekt/blöjfria-barn
- Nu är den kostnadsfria onlinekursen "Hållbarhet från början" klar att använda. Kursen finns tillgänglig i appen ECE Academy (AppStore och Google Play) Läs mer på /projekt/hållbarhet-från-början  
- Tycker du att OMEP har en bra verksamhet och att informationen om oss är värd att sprida till fler? Ladda ner vår informationsbroschyr och hjälp oss att nå fler som är intresserade av de frågor vi driver.  /svenska-omep/index

Save the date

OMEP European Conference and Assembly 2024
Sustainability from the start - ESD for ECE