Håll fram
ESD for ECE - Hållbarhet från början

NU ÄR KURSEN KLAR

Anmäl dig idag – och sprid information om den till alla andra!
Kursen finns gratis tillgänglig i en app ECE Academy på Appstore/Google play. Att den är kostnadsfri beror på att vi arbetat fram den inom ramen för ett Erasmusprojekt och för att edChild ställer upp och erbjuder kursen på sin webbplats.
Det allra bästa med kursen är att deltagarna varvar läsning, diskussioner och arbete tillsammans med barnen under kursens gång. Det innebär ett stort lyft kring utbildning och undervisning för hållbarhet i förskolan, inte bara i Sverige, utan kursen som finns på fem språk är brett nedladdad. Inte bara i Europa, utan även i Australien, Canada och Förenade Arabemiraten med mera. Det enda som krävs är en mobiltelefon!

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

KOSTNADSFRI ONLINEKURS “HÅLLBARHET FRÅN BÖRJAN”

Detta är en unik möjlighet för dig att vara med och forma hur nästa generation lär sig om att värna vår planet!

KURSENS HUVUDDELAR

  • Åtta intressanta och användarvänliga moduler som fördjupar sig i olika aspekter av hållbar utveckling.
  • Engagerande aktiviteter utformade för pedagoger och barn att forska och lära.
Håll dig uppdaterad på https://www.facebook.com/edChildECEAcademy