Håll fram
ESD for ECE - Hållbarhet från början


NU ÄR KURSEN KLAR!

Äntligen finns en lätt tillgänglig kurs om Hållbar utveckling i förskolan. Anmäl dig idag – och sprid information om den till alla andra!

Kursen finns gratis tillgänglig och du får tillgång till den genom att ladda ner appen ECE Academy på Appstore/Google play. Att den är kostnadsfri beror på att vi arbetat fram den inom ramen för ett Erasmusprojekt och för att edChild ställer upp och erbjuder kursen på sin webbplats. Det enda som krävs är en mobiltelefon!

Det allra bästa med kursen är att deltagarna varvar läsning, diskussioner och arbete tillsammans med barnen under kursens gång. Det innebär ett stort lyft kring utbildning och undervisning för hållbarhet i förskolan, inte bara i Sverige. Kursen finns på fem språk, förutom svenska även engelska, franska, kroatiska och tjeckiska. Den lanseras i september även på spanska.  

I juni 2024 var det mer än 3 000 personer som laddat ner kursen, och inte bara i Sverige, utan även i Australien, Canada, Japan, Förenade Arabemiraten och i 50 andra länder.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

KOSTNADSFRI ONLINEKURS “HÅLLBARHET FRÅN BÖRJAN”

Detta är en unik möjlighet för dig att vara med och forma hur nästa generation lär sig om att värna vår planet!

KURSENS HUVUDDELAR

  • Åtta intressanta och användarvänliga moduler som fördjupar sig i olika aspekter av hållbar utveckling.
  • Engagerande aktiviteter utformade för pedagoger och barn att forska och lära.

Till kursen har vi utvecklat De 8 vännernas äventyr, en berättelse som binder samman aktiviteterna i de olika delarna. Det finns också en affisch och mer material att använda i kursen på edChilds hemsida www.edchild.com

På kursens Facebook-sida pågår diskussioner och utbyten av idéer om hur man kan använda kursen. Håll dig uppdaterad på https://www.facebook.com/edChildECEAcademy 

Workshops (LTT:s)

LTT1 – studiebesök i Brno
LTT2 - studiebesök på Himlabackens förskola i Klippan

Svenska OMEP har arbetat med kursen tillsammans med en grupp förskollärare och rektorer och  diskuterat de olika delarna i kursen och särskilt aktiviteterna på digitala möten. Dessutom har åtta förskollärare deltagit i två workshops (LTT:s), en i april 2023 i Brno, Tjeckien, och en i november 2023 i Helsingborg. Där har fem förskollärare/partner träffats och diskuterat utvecklingen av kursen samt gjort gemensamma studiebesök i förskolor. Tusen tack för er entusiasm och era bidrag till kursen. 

Spridningsseminarier (ME:s)

ME1 i Aix-en Provence oktober 2022
ME2 i Opatija, Kroatien nov 2023
ME3 i Kristianstad april 2024

Tre gånger under projekttiden har vi anordnat spridningsseminarier (ME:s) där vi presenterat och diskuterat utvecklingen av kursen på plats och online med flera hundra deltagare. ME1 anordnades i oktober 2022 i Aix-en-Provence, Frankrike, ME2 i november 2023 i Opatija, Kroatien och ME3 i april 2024 i Kristianstad.

Hållbarhet från början

Håll dig uppdaterad på https://www.facebook.com/edChildECEAcademy   


Läs mer om kursen via edChild hemsida https://www.edchild.com/

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information om kursen eller projektet!