Blöjfria barn tidigare
Uppdaterad 24 01 19

Inlägg i media

-Den 7 oktober 2023 Mitt i veckan har ett reportage på sid 10

- I december 2022 bloggade Eva Lindström i tidningen Förskolan om ämnet Potträning - förskolans uppdrag 

-Den 25 november 2022
publicerade tidningen Mama en intervju med Therése Saksø.

https://www.expressen.se/mama/barn-baby/barnlakaren-darfor-maste-svenska-barn-sluta-med-bloja-tidigare/

- Den 13 oktober 2022 blev Therése Saksø intervjuad i P4. Länk: http://p4dela.sverigesradio.se/?id=29776 

Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola.  Kampanjen genomförs i samarbete med Svenska Enuresakademien.  

Kampanjen går fantastiskt bra! Vilket gensvar och så positiva reaktioner
på kampanjen och materialet vi fått. Nu har vi skickat ut 16 000 foldrar. Det är BVC som beställer flest foldrar. Men förskolan är på gång!

NYHET 1! Nu finns foldrarna upptryckta även på arabiska, engelska och
somaliska.

NYHET 2! Filmen "För barnets bästa - samverkan mellan barnhälsovård och förskola" vänder sig till personal inom förskolan och kan förslagsvis användas på förskolans APT. Ökad samverkan mellan barnhälsovård, hem och förskola är ett mycket viktigt utvecklingsområde utifrån barnets rätt till bästa möjliga hälsa, liv och utveckling. Filmen är framtagen av Central barnhälsovård i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Den är gjord i samarbete med rektorer, pedagoger,  socialtjänst samt barnhälsovårdssjuksköterskor från BVC Capio Gårda och Lillugglan i Göteborg.    https://player.vgregion.se/s/BN2494yvpdvNsXnT2PjfPu/jZynhgDzJzAgzWhcCcizdo

Som stöd i kampanjen har vi tagit fram
1 folder: Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola.
2 affischer till förskola och barnhälsovård
3 filmer för APT och föräldramöten

Film Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet (10 minuter) Filmen ligger även på Youtube

Film Så här kan foldern Blöjfria barn tidigare! användas Docent Ingrid Engdahl berättar om foldern (12 minuter) Filmen ligger även på Youtube

Filmen Tidig potträning – en utmaning för föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø föreläser om barn och blöjavvänjning utifrån förskolans och barnhälsovårdens olika perspektiv (30 minuter)

Foldern finns idag på svenska och engelska och en kortversion på 4 sidor

finns på arabiska, somaliska och spanska. Foldrar och affischer kan
beställas eller laddas ner – klicka i marginalen.
Foldrarna kan alltså beställas till självkostnadspris. Du kan lägga ihop foldrar på olika språk i din beställning. Exempel på kostnad:

50 ex 130 kr + porto               200 kronor
10 ex   26 kr + porto                 70 kronor

Beställ så många ni vill ha så skickar vi foldrarna på billigaste vis. Foldrarna beställs via blojfriabarn@omep.org.se Ange antalet foldrar, beställare, leveransadress samt fakturaadress inklusive kostnadsställenummer.

Bakgrund

OMEP redovisar i rapporten Blöjfria barn – förskolans roll från 2021 en pilotstudie om förskolepersonalens syn på förskolans roll och förutsättningar när det gäller barnens blöjavvänjning. Studien har genomförts i samarbete med Svenska Enuresakademien. 

- Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet.
Barnkonventionen ger barn rätt till en hälsosam utveckling. Denna gynnas av att förskola och hem samverkar kring blöjavvänjningen. Barnets självkänsla växer. Problem med urinvägar och förstoppning kan minska. Tidigare blöjavvänjning medför alltså stora vinster för barnen, familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön. Svenska OMEP drar därför slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.

- Det är angeläget för barns hälsa (artikel 24 i FN:s barnkonvention) och barnets bästa (artikel 3) att finna former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvarande, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

- Tidigare blöjavvänjning skulle även få positiva konsekvenser för miljön och leda till minskade kostnader för hem och förskola, och dessutom bidra till ett hållbart samhälle, anser barnläkaren Therése Saksø.

- Det behövs satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal om rutiner och metoder för blöjavvänjning, säger barnläkaren Margareta Blennow.

- Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl