OMEP:s skala för hållbarhet i förskolan

OMEP:s skala för hållbarhet i förskolan är en hjälp för att bygga en gemensam förståelse för en kultur för hållbarhet för barn och vuxna i förskolan. Skalan ger personal och ledning möjlighet att identifiera
områden där insatser behövs för hållbarhet. Skalan kan också fungera som ett instrument för kompetensutveckling, utvärdering och kvalitetsutveckling av utbildningen och undervisningen för hållbar utveckling. Forskning med hjälp av OMEP:s hållbarhetsskala har visat fördelar med att använda ett sådant verktyg (Siraj-Blatchford, m.fl., 2016, s. 18):
  •  Den sammanför arbetslag i förskolan och bidrar till att utveckla ett gemensamt professionellt språk för diskussioner och utveckling
  • Den breddar förståelsen för vad hållbar utveckling handlar om
  • Den synliggör enligt vilka kriterier förskolan utmanas att utvecklas
  • Den minimerar behovet av att skriva
OMEP:s skala passar väl för självvärdering och för intern utvärdering. Skalan och skattningsformulären inkluderar observationer, skattningar, reflektioner, diskussioner och handlingsplaner. Den kan användas som ett hjälpmedel för utveckling där arbetslag och rektor regelbundet reflekterar och fokuserar arbete med barn i deras omgivning för att göra en skillnad, en transformativ förändring.
Ett ytterligare syfte med skalan blir därmed att på ett enkelt sätt bidra till utvärderingen av utbildningen. OMEP:s skala för hållbarhet knyter an både till innehåll och läroplan och till förhållningssättet inom förskolepedagogiken. Varje förskola kan finna sitt eget sätt att använda
skalan. Skattningsformulären innehåller delar för individuellt arbete och för arbetslagets gemensamma arbete, med utrymme för målsättning, handlingsplaner, anteckningar och reflektioner.
Idag används skalan inom Ifous-programmet Hållbar förskola samt exempelvis i arbetet för att söka Skolverkets utmärkelse (För)Skola för hållbar utveckling, se film i vänstermarginalen. Den fungerar bra som ett igångsättningsstöd för arbetslag som vill identifiera framgångar och problemområden inom förskolan, samt som ett stöd för intern utvärdering.
Tycker du att det verkar intressant och är du och din förskola intresserad av att använda skalan?
Kontakta info@omep.org.se