OMEP och hållbar utveckling

OMEP bestämde sig 2007 för att arbeta aktivt med lärande för hållbar utveckling. Ingrid Pramling Samuelsson gjorde detta till huvudfrågan för OMEP under sin tid som världsordförande 2008 - 2013. Svenska OMEP anordnade det första internationella mötet om hållbar utveckling och förskolan genom OMEP:S världskongress i Göteborg 2010. OMEP har varit drivande under FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005 - 2014), deltagit i UNESCO:s Global Action Programme 2015 - 2019 samt varit framgångsrik i arbetet med att ta fram FN:s globala mål för hållbar het. Mål 4.2 handlar om förskola av god kvalitet för alla barn, och det är ett resultat av OMEP:s arbete. OMEP har tagit fram mål som alla medlemsstater ska arbeta fram emot till 2030. Se pdf-filen.

Förenta nationernas klimatkonferens 2015 (COP21) ägde rum i Paris, Frankrike och var den konferens som samlat flest världsledare någonsin.  Ett resultat av samtalen under konferensen blev Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 Globala mål med 169 delmål. Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:

Att avskaffa extrem fattigdom.
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa.
Att lösa klimatkrisen.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.  OMEP som organisation arbetar både med nationella och internationella projekt med tema hållbar utveckling. Här, på vår hemsida har vi valt att lägga upp några av de projekt med fokus på hållbar utveckling som OMEP arbetat och arbetar med.