Hållbarhet från början - Erasmus+ projekt

ESD for ECE - Hållbarhet från början: En online utbildning för förskolan  Svenska OMEP går in i ett nytt Erasmus+ projekt! Projektet leds av Högskolan Kristianstad och dessutom ingår edChild, som fick OMEP:S ESD Award 2021, och fem europeiska OMEP-kommittéer i Frankrike, Irland, Kroatien, Sverige och Tjeckien. Projektet pågår mellan  2022-01-01 - 2024-06-30
Syftet med projektet är att utveckla och implementera en online utbildning: Hållbarhet från början och att stödja förändringsarbete i förskolans vardag och i förskollärar-utbildningen i fem länder och på fem olika språk! Projektet kombinerar digitalt lärande och lärande för hållbarhet med särskild inriktning och anpassning för förskolan. I projektet vidareutvecklas edChilds APP, en handledning tas fram för e-lärande liksom ett utbildningsprogram i åtta delar för lärande för hållbarhet i förskolan.
Projektet riktar sig även till förskollärarutbildningar och ska stödja deras utbildning för hållbarhet. Studenter från förskollärarutbildningen ska tillsammans i de fem länderna skapa en digital exempelsamling med aktiviteter för hållbarhet i förskolan. Från Högskolan Kristianstad deltar Susanne Thulin, Laila Gustavsson, Marie Fridberg och Thomas Beery. Från Svenska OMEP deltar Ingrid Engdahl och Erica Strand.
Förskolor och förskollärarutbildningar ska också delta i projektet, dels med att pröva kursen och appen, dels med att genomgå utbildningen och samla hållbarhetsaktiviteter för en digital exempelsamling.
Är du intresserad av att medverka i projektet? Träffa kollegor runtom i Europa? Kursen är nu klar och finns att ladda ner kostnadsfritt i appen ECE Academy på Appstore/Google play
Projektet börjar under våren 2022 och pågår till juni 2024. Du kan även läsa mer i artikeln här:  https://www.hkr.se/nyheter/2021/internationellt-projekt-med-hallbarhetsfokus-for-forskolan För mer information, kontakta Ingrid Engdahl eller Erica Strand. Se knappar här nedan.