SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa

2019 tog Sveriges kommuner och regioner, SKR initiativet till Kraftsamling för psykisk hälsa. Kraftsamlingen är öppen för både offentliga verksamheter som privata och organisationer.  Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla och att lösningarna därför måste vara breda och tvärsektoriella och arbetet ska inkludera frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande. Ett hundratal  organisationer deltar i arbetet med att ta fram en samling råd och länkar till olika former av stöd. För att göra det så enkelt som möjligt att hitta bland de olika formerna av stöd, har de ställts samman i fyra grupper:
  • Barn upp till 12 år
  • Ungdomar mellan 12 - 25 år
  • Vuxna
  • Äldre
Svenska OMEP deltar i arbetet och sitter med i en arbetsgrupp (Initiativ 2 inom Barnhälsa för barn 0-5 år) som fått i uppdrag att arbeta vidare och förtydliga och konkretisera hur en Barnhälsa för barn 0 - 5 år, i likhet med Elevhälsan som finns för skolbarn skulle kunna organiseras.