Föreläsningar arrangerade av            svenska OMEP

Här får du information om svenska OMEP:s föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras av OMEP:s olika kretsar. Vilken krets som anordnar just den föreläsningen du är intresserad av och hur du anmäler dig samt priset på föreläsningen, kan du läsa i spalten till vänster om informationen om föreläsningen. De flesta föreläsningarna sänds digitalt, vilket gör att du lätt kan ta del av hela utbudet av föreläsningar, oavsett vilken krets som står för arrangemanget.                                                                                       
 Varmt välkommen att delta!

Aktuella föreläsningar i september 2022

Torsdag 29 september 18.00 - 20.00 "Barnhälsa" - En digital kväll där kvällens tema är barns hälsa ur olika perspektiv och bl. a kommer Paloma Leal Hensman föreläsa om barns sexualitet utifrån sin uppsats: ”Varför viskar vi?” – en essä om pedagogers svårigheter att bemöta och samtala om barns sexualitet. 
Ansvariga för projektet ”Blöjfria barn tidigare" kommer berätta mera om det aktuella projektet.    
Anmälan: Föreläsningen "Barnhälsa" arrangeras av Stockholmskretsen och sänds digitalt via Zoom. Länken får du när du anmäler dig till   mailto:stockholm@omep.org.se Ange vilken föreläsning du anmäler dig till samt namn och om du är medlem. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser. Kostnaden per föreläsning är 75 kr för medlemmar i OMEP och 125 kr för de som ännu inte blivit medlemmar i OMEP.  Du kan betala med Swish eller faktura. Swishnumret får du när du anmäler dig. Vill du betala med faktura, ange i så fall faktura-
adresse
n.        

Aktuella föreläsningar i oktober 2022

Måndag 3 oktober kl 17:30 – 19:00 "Barn och barndom i en digitaliserad era" med Ylva Ågren. Föreläsning och samtal med Ylva Ågren som är filosofie doktor i Barn-och ungdomsvetenskap med inriktning barnkultur och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, vid Göteborgs Universitet. Ylvas forskning riktar sig mot barndom och sociala medier, barn och ungdomskultur samt estetiska uttryck och lärande. 
Anmälan: Föreläsningen "Barn och ungdom i en digitaliserad era" arrangeras av Göteborgskretsen och sänds digitalt via Zoom. Länken får du när du anmäler dig till mailto:goteborg@omep.org.se Ange vilken föreläsning du anmäler dig till samt namn och om du är medlem. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser. Kostnaden per föreläsning är 75 kr för medlemmar i OMEP och 125 kr för de som ännu inte blivit medlemmar i OMEP.  Du kan betala med Swish eller faktura. Swishnumret får du när du anmäler dig. Vill du betala med faktura, ange i så fall fakturaadressen.

19 oktober 18.00 - 19.30 "Allt är för barnens bästa- Livsberättelser om det betydelsefulla i möten"– (Masteruppsats) Föreläsare: Universitetsadjunkt och master i utbildnings-vetenskap Ingmarie Bengtsson. Föreläsningen handlar om hur mötet med Sverige i allmänhet och den svenska förskolan i synnerhet, kan upplevas utan tillgång till det svenska språket. Föreläsningen ger röst åt sex mammor från olika länder.

Plats: Vikingaleden 8 i Hässleholm

Anmälan: Föreläsningen "Allt för barnens bästa" arrangeras av Skånekretsen. Du anmäler dig till mailto:skane@omep.org.se Ange vilken föreläsning du anmäler dig till samt namn och om du är medlem. Kostnaden per föreläsning är 75 kr för medlemmar i OMEP och 125 kr för de som ännu inte blivit medlemmar i OMEP. Deltagaravgiften erläggs via swish till nummer 123 191 8705. Om det gäller en förskola/skola kan ni även betala med faktura. Ange detta vid anmälan tillsammans med fakturaadressen.   

Aktuella föreläsningar i november 2022

Torsdagen 10 november kl. 18.00 – 20.00. "Barnkonventionen"  -  Kvällens föreläsningar hålls live i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Temat är Barnkonventionen och bl. a kommer ni få mer kunskap om hur ni kan arbeta med boken Barnens planet och tillhörande material med barnen. Boken kommer även finnas för försäljning. 
Anmälan: Föreläsningen "Barnkonventionen" arrangeras av Stockholmskretsen och du anmäler dig via mail till mailto:stockholm@omep.org.se Ange vilken föreläsning du anmäler dig till samt namn och om du är medlem. Kostnaden per föreläsning är 75 kr för medlemmar i OMEP och 125 kr för de som ännu inte blivit medlemmar i OMEP.  Du kan betala med Swish eller faktura. Swishnumret får du när du anmäler dig. Vill du betala med faktura, ange i så fall fakturaadressen.
   

Torsdag 24 november kl 17:30 – 19:00 "Barn i behov av särskilt stöd" med Elin Sarbring. Elin Sarbring, förskollärare och specialpedagog med en fördjupning inom autism och andra diagnoser såsom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättning). Elin har också arbetat på BUP i ett utredningsteam för små barn. Nu arbetar hon som Specialpedagog i Uddevalla kommun.

Det kommer att bli ett innehåll som är verksamhetsnära och beröra frågor som hur verksamheten kan utformas så att barnen kan göras mer delaktiga och hur vi kan möjliggöra ett reellt inflytande för dem utifrån deras olika förmågor. Under kvällen kommer det att bli tillfälle att diskutera och ställa frågor.
Föreläsningen "Barn i behov av särskilt stöd" anordnas av Göteborgskretsen och är digital. Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 125 kr för icke medlemmar. Du kan betala med Swish eller faktura, önskar du faktura behöver vi en fakturaadress.
Anmäl dig via mail till mailto:goteborg@omep.org.se så får du länk till föreläsningen och ett Swishnummer för betalning. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till, namn och om du är medlem samt e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.

Studenter på pedagogen går gratis på föreläsningar i mån av plats.

Vid återbud senare än 1 vecka före föreläsningen återbetalas inte kostnaden. 

Tidigare föreläsningar

Aktuellt i maj
2022

Stockholmskretsen. 9 majHållbar utveckling i praktiken och ett utvecklingsprojekt En kväll där ni kommer få ta del av förskolors arbete samt det nya Erasmus+ projektet ”HÅLL FRAM”.  Sista anmälningsdag 2 maj 

Aktuellt i april
2022

 Skånekretsen. 19 april Föreläsning av Ingela Friberg ”Övergångar mellan olika skolformer med fokus på kommunikation, relationer och aktiviteter”.  OBS! Föreläsningen inställd   

Aktuellt i mars
2022

Stockholmskretsen. Föreläsning 16 mars "En likvärdig förskola -  Språk, lek och demokrati För mer information se Stockholmskretsen

Skånekretsen. Konferens 10 mars ”Om våra barn”. 
Konferensen en vänder sig till förskollärare, rektor, handledare av förskollärarstuderande, vårdnadshavare, personal vid barnavårdscentraler och lärarutbildare. Digitalt via Zoom.  För mer information se Skånekretsen

5 mars har Svenska OMEP årsmöte.
Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna 4 veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. 

Aktuellt i februari 2022

14 februari Årsmöte i Skånekretsen. Föreläsning i samband med mötet "Allt för barnens bästa - livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson. 
 
För mer information se Skånekretsen

10 februari Årsmöte i Göteborgskretsen. 
Föreläsning i samband med mötet. Anne Harju: ”Vardagsnationalism i förskola". Fokus är barns vardagsliv i en mångfaldig och migrerande värld.”  För mer information se Göreborgskretsen

3 februari kl.18.00 Årsmöte i Stockholmskretsen. Föreläsning i samband med mötet "Blöjfria barn tidigare - ett aktionsprojekt inom OMEP.  För mer information se Stockholmskretsen

Aktuellt i december 2021

Den 1 december kl 18-21. Rädda Barnen Kristianstad och OMEP (Skånekretsen) inbjuder till inspirationsföreläsning i traumamedveten omsorg (TMO) För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i november 2021

Torsdagen 18 november kl. 18.00 -20.00.  OBS! Inställt. Välkommen på en Tema-kväll om Barnkonventionen. Ni kommer att få inblick i några av Svenska OMEP´s aktuella projekt.
För mer information se Stockholmskretsen


Torsdag 11 november kl 17.30-19.00 OBS! Digital föreläsning Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”. Erica Strand och Lise-Lott Fjell, förskollärare För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i oktober
2021

OMEP:s kalender för 2022. Ta kontakt med någon av kretsarna för mer information om och köp av kalendern. 

20 oktober kl. 17.30-19.00  ”Anknytning och inskolning på förskolan”  Victoria Sandqvist, legitimerad psykolog.
Obs! Nytt datum. För mer information se Göteborgskretsen

12 oktober kl 17:30 -19:00 Hur barn får och tar tillträde i lek”. Föreläsningen är inställdUlla Jivegård, förskollärare. 

För mer information se Göteborgskretsen


Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning "Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg,Universitetsadjunkt och master i aktionslärande
För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i september 2021

30 september. Digital föreläsning. "Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott?" Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgsuniversitet, Gillbergcentrum.
För mer information se Stockholmskretsen
 

Aktuellt i juni 2021

1 - 2 juni. OMEP in International Forum "Child in a Digital World" on line

Aktuellt i maj 2021

11 maj - Heteronormativitet, barndom och förskola. 17.30 - 19.00. Lena Sotevik. Mer information hos Göteborgskretsen
4 maj
  - Allt är för barnens bästa. Livsberättelser om det betydelsefulla i möten, Ingmarie Bengtsson. Mer information hos Skånekretsen

Aktuellt i april 2021

15 april - Att börja i förskolan. 17.00 - 18.30. Gunilla Niss. Anmälan senast 12 april. Mer information hos Stockholmskretsen

Aktuellt i mars 2021

18 mars. Vad betyder transspråkande i teori och praktik, 17.30 - 19.00.  Annika Åkerblom. Se mer information hos Göteborgskretsen

25 mars.  From warfare to welfare,  Lena Bäckström. Se mer information hos Skånekretsen