Föreläsningar arrangerade av Svenska OMEP

Här får du information om svenska OMEP:s föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras av OMEP:s olika kretsar.  De flesta föreläsningarna sänds digitalt, vilket gör att du lätt kan ta del av hela utbudet av föreläsningar, oavsett vilken krets som står för arrangemanget. I spalten till vänster kan du klicka på inbjudan till föreläsningarna. Där hittar du information om hur du anmäler dig samt priset för föreläsningen. Som medlem i Svenska OMEP har du rabatt på föreläsningarna.                                                                                 
 Varmt välkommen att delta!

Aktuella föreläsningar
2024
September Torsdag 19 september. Skånekretsen. Tid: 18.00 - 19.30. De yngsta barnen i förskolan.     
Den 19 september bjuder Skånekretsen av Svenska OMEP in till en föreläsning med Helena Lindfors om ”De yngsta barnen i förskolan” Innehållet under kvällens föreläsning kommer att behandla:
 • Omsorg, utveckling och lärande i 2020-talets förskola
 • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
 • Sinnen och motorik
 • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
 2024
Maj

OBS! FÖRELÄSNINGEN INSTÄLLD! NYTT DATUM I HÖST

Tisdag 7 maj
Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Lugna, Lyssna, Stärk – psykologisk första hjälp till barn i akut kris
Föreläsningen handlar om hur vuxna kan stötta barn i akut kris efter allvarliga händelser i samhället och under samhällskriser. Föreläsare: Sara Skoog, socionom, leg. Psykoterapeut, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, Malmö. Anmälan och mer information finns i vänstermarginalen.

Aktuella föreläsningar 2024
April

Onsdag 10 april. Göteborgskretsen. Tid: 17.30 - 19.00. Kan en sten bli en häst?

Ett treårigt samarbete mellan Göteborgs Konsthall och förskolorna i Eriksbo. Syftet med det fördjupade samarbetet mellan Göteborgs Konsthall och förskolorna var att:

• Främja barnens språkutveckling genom estetiska lärprocesser och konstupplevelser.

• Att ge barn möjlighet till att förundras över konst och eget skapande och genom att göra detta tillsammans med kompetenta pedagoger samtala om sina upplevelser.

• Att ge barnen nya upplevelser som leder till nya samtalsämnen som i sin tur leder till ett vidgat språk och en för barnen vidgad värld.
Anne-Marie Eckermark, rektor berättar. Anmälan och mer information finns i bifogad pdf i vänstermarginalen.

Aktuella föreläsningar 2024
Mars

Torsdag 14 mars Göteborgskretsen Tid: 17.30 - 19.00. Reading to Learn är en textbaserad pedagogik som utvecklades för lågstadieelever i Australien, som utgår från att läsning och skrivande är avgörande för lärandet i alla ämnen. Pedagogiken ger barnen kunskap om språkets beståndsdelar och förståelse för texten som symbol. På förskolan Eriksbo Östergärde 3, är en stor andel av barnen flerspråkiga och här har metoden gjort succé. Vilka är framgångsfaktorerna och vilken progression har de sett i barnens språkutveckling? Anna Rundström, Zhean Mohammad Murad och Anette Nilsson är förskollärare på förskolan Eriksbo Östergärde. De kommer under kvällen presentera olika språkutvecklande metoder. Anmälan och mer information finns i bifogad pdf i vänster-marginalen.

Tisdag 26 mars Skånekretsen. Tid: 17.00 - 18.00 Vinsten av att prioritera sömn för både barnet i förskolan och vuxna. Sömnbrist hos barn och ungdomar är ett folkhälsoproblem. Gita Hedin, doktor i medicinsk vetenskap och lektor i folkhälsovetenskap ger fakta, tips och strategier kring främjandet av en god sömn och varför det är så viktigt att prioritera sömnen.  Anmälan och mer information finns i bifogad pdf i vänster-marginalen.

Tidigare föreläsningar

Aktuella föreläsningar  2024
Februari

Anmälan till webbinariet Samverkan för förskolebarns hälsa den 16/2 2024, kl 13.00 - 15.30
Vi kan göra mer för förskolebarns fysiska och psykiska hälsa. Det saknas idag en lagstadgad hälsovård för barn i förskolan, motsvarande elevhälsan för skolbarn. En utökad samverkan är en bra start.
Du anmäler dig genom att betala anmälningsavgiften.
 
 • Swisha 200 kr ( för OMEP-medlem 100 kr) till 123 017 8079. Ange 16 februari samt din e-postadress så skickar vi länken omkring den 15 februari.
 • Du kan också betala via pg 45 63 41-7. Ange 16 februari samt din e-postadress så skickar vi länken omkring den 15 februari
 • Om du önskar betala via faktura, var god fyll i följande uppgifter i meddelanderutan här nedan:
  För- och efternamn
  medlem/icke medlem
  antal personer
  telefonnummer
  fakturaadress inklusive referensnummer/beställar ID
Frågor besvaras av OMEP  via mailto:anmalan@omep.org.se
Välkommen!

Aktuella föreläsningar 2024
Januari

Tisdag 23 januari, Göteborgskretsen. Tid: kl.17.30 -19.00 Digital föreläsning. Undervisning i samspel med de yngsta barnen - lärande som meningsfullt samspel med andra. Med förskollärare och doktorand Sara Eliasson För mer information samt anmälan, se vänster kolomnen

Onsdag 31 januari, Stockholmskretsen Tid: Kl.18.00 - 18.30 Digital föreläsning. I samband med Stockholmskretsens årsmöte ges föreläsningen Blöjfria barn tidigare - exempel från verkligheten. Christina Widström, biträdande rektor, Sara Fayli, förskollärare och Gunilla Niss, barnpsykolog och författere berättar. Efter föreläsningen håller Stockholmskretsen årsmöte 18.30 - 19.30 För mer information samt anmälan, se vänsterkolomnen.

Aktuella föreläsningar i november 2023

Tisdag 7 november, Skånekretsen. Tid: kl.18.00 -19.30 Digital föreläsning. Förskolan Himlabacken – en förskola i världsklass där vi utbildar planetskötare! Är du nyfiken på hur vi på ett verksamhetsnära sätt undervisar barnen i Agenda 2030? Där de får utveckla hälsokompetens och upplevelser av att de kan göra skillnad? Eller på processen från en idé till en Hållbar idé?  Föreläsare: Malin Gnebner, rektor på förskolan Himlabacken berättar om sina tankar på att vara Hållbara tillsammans och vara varandras resurs.

Aktuella föreläsningar i oktober

Tisdag 10 oktober, Göteborgskretsen. Tid: 17.30 - 19.00 Digital föreläsning. Förskolan som demokratisk mötesplats med Rita Svensson, rektor och Jeanette Malmberg, pedagogista på Bokenäs och Kreatörens förskolor. Boka er för en spännande föreläsning med vinnarna av 2022 års värdegrundsarbetet. Du får lyssna på de erfarenheter och den kunskap som Rita Svensson delger oss efter ett enastående arbete i förskolan. Rita och Jeanette berättar vad de menar att en förskola som demokratisk mötesplats kännetecknas av. Rita beskriver ett arbete med fokus på barns självkänsla och delaktighet. Om att respektera det unga barnets integritet likväl som att arbeta med maktfördelning för ett jämställt liv för alla barn. Att vara ödmjuk inför allas lika värde med Barnkonventionen i fokus. Anmälan och mer information finns i vänsterspalten.

Onsdag 18 oktober 14.15 - 15.30/ fredag 20 oktober 9.15 - 10.30/ torsdag 26 oktober 18.00 - 19.15. Föreläsningen ges vid tre olika tillfällen! Stockholmskretsen. Lilla hjärnans utveckling - med eller utan digitala verktyg. Sissela Nutley, författare och forskare inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet föreläser. Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skiljer sig det lilla barnets hjärna från det äldre barnets hjärna?  Vad behövs för att stötta hjärnans utveckling i olika faser? Anmälan och mer information i vänsterspalten

Aktuella föreläsningar i september

 Tisdag 26 september, Skåne Tid: 19.00 - 20.30 Digital föreläsning. "Samhörighet med naturen" som en del av förskolans arbete med hållbar utveckling. Föreläsare Marie Fridberg, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik.
I samband med FN:s klimatmöte Stockholm+50 förra året lanserade 27 experter på hållbar utveckling en vetenskaplig rapport med tio huvudbudskap för världens fortsatta arbete med hållbar utveckling. Ett av dessa budskap rör betydelsen av utbildning som främjar barns och ungas positiva relation till naturen, där en sådan relation är kopplad till viljan att göra hållbara val. I den här föreläsningen berättar Marie Fridberg om begreppet ”Samhörighet med naturen” och om ett forskningsprojekt som undersökt förskollärares tankar om sin undervisning för att främja barns
relation till naturen.

Föreläsningar i maj 2023

Onsdag 3 maj, Stockholmskretsen Tid: 18.00 - 20.00  Digital föreläsning med två föreläsare. Den viktiga introduktionen. Gunilla Niss föreläser utifrån sin bok "Den viktiga introduktionen" Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg introduktion till förskolan? Konkreta tips ges på hur ni i arbetslaget tillsammans kan lägga upp ert arbete och hur ni kan samarbeta med föräldrarna kring de olika övergångarna. Ingrid Engdahl, förskoleforskare presenterar OMEP:s kampanj "Blöjfria barn tidigare"

Torsdag 11 maj,
Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning. Relationskompetens i professionella möten. Jonas Aspelin, professor i pedagogik föreläser om relationskompetens och sin forskning som främst handlar om den pedagogiska relationen i undervisning. Anmälan, se vänstermarginalen

Måndag 15 maj, Göteborgskretsen Tid: 17.30 - 19.00 Digital föreläsning. Undervisningsbegreppet i förskolan. Föreläsare Jenny Henriksson, lärare i förskolan, Fil. lic. i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Fil mag. i matematikdidaktik. Under föreläsningen kommer Jenny att tala om undervisningsbegreppet i förskolan. Föreläsningen bygger på hennes licentiatstudie som riktar fokus mot förskollärares tal om undervisning i förskolan. Undervisningsbegreppet sätts även in i förskolans sociala, historiska och kulturella sammanhang.

Föreläsningar i april 2023

Torsdag 27 april, Stockholmskretsen. Digital föreläsning Tid: 9.15 - 10.30. "Vad kan leka vara och vad kan förskolepersonal göra för att stötta barnens lek? Ida Bertell,  lektor i Barn och Ungdomsvetenskap på Stockholms universitet föreläser om den betydelsefulla leken och tar upp vad barnkonventionen säger om barns rätt till lek.


Föreläsningar i mars 2023

Måndag 13 mars, Skånekretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning En mångfacetterad helhet - förskolans historiska arv och Lpfö 18 i en komplex samtidighet. Föreläsare Jenny Henriksson, fil lic i barn- och ungdomsvetenskap. I presentationen riktas fokus på kontextuella förståelser och sociala konstruktioner av undervisning med exempel från Jennys nyligen publicerade licentiatuppsats. För anmälan, se vänstermarginalen

Måndag 20 mars, Göteborgskretsen Tillfälle 1: kl 14:00-15:30 Tillfälle 2: kl 16:30-18:00 Plats: AK2 137, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg Föreläsare: Barnläkare Therese Saksö och förskoleforskare Ingrid Engdahl
VÄLKOMMEN till en eftermiddag som arrangeras av Svenska OMEP och som riktar sig till personal inom BHV, familjecentral, förskola och öppen förskola. Ta del av senaste forskning och hör mer om kampanjen Blöjfria barn tidigare! Mer information samt anmälan, se pdf i vänstermarginalen

Torsdag 23 mars, Stockholmskretsen Tid: 18.00 - 19.30 Digital föreläsning. Barn med autism - Grundläggande färdighetsträning för ökad livskvalitet. "Barn med autism har rätt till utveckling och livskvalitet, precis som alla andra". Föreläser gör Oscar Strömberg, leg.logoped och certifierad beteendeanalytiker. Han har en masterexamen i specialpedagogik med inriktning autism och tillämpad beteendeanalys. Mer information samt anmälan, se pdf i vänstermarginalen

Föreläsningar i februari 2023

Onsdag 8 februari 17.00 - 19.00 Årsmöte Göteborgskretsen. Öppen föreläsning mellan 17.00 - 18.00 som handlar om fostran till önskvärda samhällsmedborgare i förskolan i tre olika länder. Denna fostran hade olika mål i Japan, Indonesien och Sverige, dvs det skiljde sig åt vad som ansågs vara önskvärt för barn ”att bli”. Även metoderna skiljde sig åt. Föreläsare är docent och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet, Anette Hellman.

Torsdagen 9 februari Årsmöte Stockholmskretsen 18.00 - 19.30 Digital föreläsning i samband med årsmötet 18.00 - 18.30. Hållbar utveckling i förskolan. Förskoleforskare Ingrid Engdahl  kommer att informera om ett europeiskt ERSMUS-projekt Svenska OMEP deltar i. Projektet arbetar med att ta fram en digital kurs om hållbar utveckling i förskolan. 

Måndag 13 februari kl.17.00 - 19.00. Plats: Högskolan Kristianstad. Öppen föreläsning föreläsning kl.17.00 - 18.00 i samband med årsmötet i Skånekretsen. Svenska OMEP:s projekt ”Tidig potträning – en utmaning för föräldrar, BVC och förskola”. Föreläsare: Barnläkare Therése Saksø. Therése ger en inblick i problematiken med krocken mellan förskola och barnhälsovård vad gäller råd kring blöjavvänjning och går bland annat igenom hur förskolans läroplan förändrats kopplat till detta samt hur forskning på området ser ut. Föreläsningen avslutas med en kort frågestund och diskussion. Anmälan till föreläsningen, se pdf i vänstermarginalen

Föreläsningar i november 2022


Torsdagen 10 november kl. 18.00 – 20.00. "Barnkonventionen"  -  Kvällens föreläsningar hålls
live i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Temat är Barnkonventionen. Föreläsare är Ingrid Engdahl, förskoleforskare, Gunilla Niss, Psykolog och författare, Ida Bertell, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola, Förskolan Framtidsfolket. Under kvällen kommer ni bl.a. få mer kunskap om hur ni kan arbeta med boken Barnens planet och tillhörande material med barnen. Boken kommer även finnas för försäljning. 
Anmälan: Se "Inbjudan 10 november" till vänster.


Torsdag 17 november kl 18.00 - 19.30 ."Övergångar mellan olika skolformer - en bro".
Föreläsare: Ingela Friberg, universitetsadjunkt i pedagogik och master i aktionslärande. Föreläsningen handlar om det ERASMUS+ projekt som har haft fokus på övergångspraktiker mellan förskola-förskoleklass och skola i fyra europeiska länder; Kroatien. Island, Irland och Sverige. I projektet har de deltagande tillsammans med praktiker utvecklat tre lärandemoduler för att stödja förskollärares och lärares arbete utifrån ett barnperspektiv, där syftet har varit att utveckla hållbara och trygga övergångar för barnen i samband med övergångar mellan olika skolformer. Föreläsningen "Övergångar mellan olika skolformer - en bro" arrangeras av Skånekretsen
Anmälan: Se "Inbjudan 17 november" till vänster 

Torsdag 24 november kl 17:30 – 19:00 "Barn i behov av särskilt stöd"
 med Elin Sarbring.
 Elin Sarbring, förskollärare och specialpedagog med en fördjupning inom autism och andra diagnoser såsom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättning). Elin har också arbetat på BUP i ett utredningsteam för små barn. Nu arbetar hon som Specialpedagog i Uddevalla kommun.

Det kommer att bli ett innehåll som är verksamhetsnära och beröra frågor som hur verksamheten kan utformas så att barnen kan göras mer delaktiga och hur vi kan möjliggöra ett reellt inflytande för dem utifrån deras olika förmågor. Föreläsningen "Barn i behov av särskilt stöd" anordnas av Göteborgskretsen 
Anmälan: Se "Inbjudan 24 november" till vänster

Föreläsningar i oktober 2022

Måndag 3 oktober kl 17:30 – 19:00 "Barn och barndom i en digitaliserad era" med Ylva Ågren. Föreläsning och samtal med Ylva Ågren som är filosofie doktor i Barn-och ungdomsvetenskap med inriktning barnkultur och lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, vid Göteborgs Universitet. Ylvas forskning riktar sig mot barndom och sociala medier, barn och ungdomskultur samt estetiska uttryck och lärande. 
Föreläsningen "Barn och ungdom i en digitaliserad era" arrangeras av Göteborgskretsen 

19 oktober 18.00 - 19.30 "Allt är för barnens bästa- Livsberättelser om det betydelsefulla i möten"– (Masteruppsats) Föreläsare: Universitetsadjunkt och master i utbildnings-vetenskap Ingmarie Bengtsson. Föreläsningen handlar om hur mötet med Sverige i allmänhet och den svenska förskolan i synnerhet, kan upplevas utan tillgång till det svenska språket. Föreläsningen ger röst åt sex mammor från olika länder.

Föreläsningen "Allt för barnens bästa" arrangeras av Skånekretsen 

Föreläsningar i september 2022

Torsdag 29 september 18.00 - 20.00 "Barnhälsa" - En digital kväll där kvällens tema är barns hälsa ur olika perspektiv och bl. a kommer Paloma Leal Hensman föreläsa om barns sexualitet utifrån sin uppsats: ”Varför viskar vi?” – en essä om pedagogers svårigheter att bemöta och samtala om barns sexualitet. 
Ansvariga för projektet ”Blöjfria barn tidigare" kommer berätta mera om det aktuella projektet. Föreläsningen "Barnhälsa" arrangeras av Stockholmskretsen och sänds digitalt  

Aktuellt i maj
2022

Stockholmskretsen. 9 majHållbar utveckling i praktiken och ett utvecklingsprojekt En kväll där ni kommer få ta del av förskolors arbete samt det nya Erasmus+ projektet ”HÅLL FRAM”.  Sista anmälningsdag 2 maj 

Aktuellt i april
2022

 Skånekretsen. 19 april Föreläsning av Ingela Friberg ”Övergångar mellan olika skolformer med fokus på kommunikation, relationer och aktiviteter”.  OBS! Föreläsningen inställd   

Aktuellt i mars
2022

Stockholmskretsen. Föreläsning 16 mars "En likvärdig förskola -  Språk, lek och demokrati För mer information se Stockholmskretsen

Skånekretsen. Konferens 10 mars ”Om våra barn”. 
Konferensen en vänder sig till förskollärare, rektor, handledare av förskollärarstuderande, vårdnadshavare, personal vid barnavårdscentraler och lärarutbildare. Digitalt via Zoom.  För mer information se Skånekretsen

5 mars har Svenska OMEP årsmöte.
Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna 4 veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. 

Aktuellt i februari 2022

14 februari Årsmöte i Skånekretsen. Föreläsning i samband med mötet "Allt för barnens bästa - livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson. 
 
För mer information se Skånekretsen

10 februari Årsmöte i Göteborgskretsen. 
Föreläsning i samband med mötet. Anne Harju: ”Vardagsnationalism i förskola". Fokus är barns vardagsliv i en mångfaldig och migrerande värld.”  För mer information se Göreborgskretsen

3 februari kl.18.00 Årsmöte i Stockholmskretsen. Föreläsning i samband med mötet "Blöjfria barn tidigare - ett aktionsprojekt inom OMEP.  För mer information se Stockholmskretsen

Aktuellt i december 2021

Den 1 december kl 18-21. Rädda Barnen Kristianstad och OMEP (Skånekretsen) inbjuder till inspirationsföreläsning i traumamedveten omsorg (TMO) För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i november 2021

Torsdagen 18 november kl. 18.00 -20.00.  OBS! Inställt. Välkommen på en Tema-kväll om Barnkonventionen. Ni kommer att få inblick i några av Svenska OMEP´s aktuella projekt.
För mer information se Stockholmskretsen


Torsdag 11 november kl 17.30-19.00 OBS! Digital föreläsning Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”. Erica Strand och Lise-Lott Fjell, förskollärare För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i oktober
2021

OMEP:s kalender för 2022. Ta kontakt med någon av kretsarna för mer information om och köp av kalendern. 

20 oktober kl. 17.30-19.00  ”Anknytning och inskolning på förskolan”  Victoria Sandqvist, legitimerad psykolog.
Obs! Nytt datum. För mer information se Göteborgskretsen

12 oktober kl 17:30 -19:00 Hur barn får och tar tillträde i lek”. Föreläsningen är inställdUlla Jivegård, förskollärare. 

För mer information se Göteborgskretsen


Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning "Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg,Universitetsadjunkt och master i aktionslärande
För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i september 2021

30 september. Digital föreläsning. "Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott?" Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgsuniversitet, Gillbergcentrum.
För mer information se Stockholmskretsen
 

Aktuellt i juni 2021

1 - 2 juni. OMEP in International Forum "Child in a Digital World" on line

Aktuellt i maj 2021

11 maj - Heteronormativitet, barndom och förskola. 17.30 - 19.00. Lena Sotevik. Mer information hos Göteborgskretsen
4 maj
  - Allt är för barnens bästa. Livsberättelser om det betydelsefulla i möten, Ingmarie Bengtsson. Mer information hos Skånekretsen

Aktuellt i april 2021

15 april - Att börja i förskolan. 17.00 - 18.30. Gunilla Niss. Anmälan senast 12 april. Mer information hos Stockholmskretsen

Aktuellt i mars 2021

18 mars. Vad betyder transspråkande i teori och praktik, 17.30 - 19.00.  Annika Åkerblom. Se mer information hos Göteborgskretsen

25 mars.  From warfare to welfare,  Lena Bäckström. Se mer information hos Skånekretsen