Sätt färgdina rättigheter

Barn tolkar Barnkonventionen i bild

Vid OMEP:s världskonferens i Panama City 2019 initierades ett nytt världsprojekt, ”Colour your rights” för att fira att FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 30 år. Barn till och med 8 års ålder i OMEP:s samtliga medlemsländer bjöds in att delta. Projektet huvudsyfte är att ge barn möjlighet att ge uttryck för sina rättigheter genom bildskapande på olika sätt,  att fritt uttrycka vad de förstår, känner och tänker kring en vald artikel i Barnkonventionen. Både teknik och material är valfritt. Varje land kommer att skicka in 1 – 3 bilder till projektledaren för det internationella projektet. De samlade bilderna kommer att presenteras vid OMEP:s världskonferens i Aten sommaren 2021/2022. 
I Sverige kommer Svenska OMEP även använda projektet för att belysa att Barnkonventionen den 1 januari 2020 blivit svensk lag. Barnens bilder kommer att presenteras och ställas ut vid OMEP:s olika regionala och nationella arrangemang samt på förskolor, skolor och andra platser. Bilderna kommer även att användas till att visa organisationer, institutioner och myndigheter vikten av att införa barns rättigheter i alla länder och på alla nivåer i samhället. Att få beslutsfattare att uppmärksamma barns behov och rättigheter. Vi hoppas att metoden det ska utvecklas till ett sätt att samla in de yngre barnens röster och en ökad kunskap om hur man genomför samtal med barn  i förskolan.

För mer information, kontakta Elisabet Nyléus. Se knapp här nedan