Blöjfria barn tidigare
Uppdaterad 22 05 05

Nu maj 2022 är foldern om Blöjfria barn tidigare klar och vi planerar som bäst lanseringen av Svenska OMEP:s kampanj som sker i början av hösten 2022. Foldern  vänder sig till hem, förskola, barnhälsovård/BVC, öppen förskola och familjecentraler. Vår förhoppning är att den bidrar till diskussioner om blöjavvänjning, som kan leda till förändrade vanor för barnets bästa.
Foldern kan laddas ner – den ligger i marginalen.
Är du intresserad av att medverka i lanseringen och arbetet för att skapa samsyn och kunskap om att barnets bästa är att bli av med blöjan tidigt?

Kontakta oss på mejl blojfriabarn@omep.org.se

Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Therése Saksø
Svenska OMEP drar slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.

OMEP redovisar i rapporten "Blöjfria barn – förskolans roll" från 2021 en pilotstudie om förskolepersonalens syn på Svenska förskolans roll och förutsättningar när det gäller barnens blöjavvänjning. Studien har genomförts i samarbete med Svenska Enuresakademien.

-  Det är angeläget för barns hälsa (artikel 24 i FN:s barnkonvention) och barnets bästa (artikel 3) att finna former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvarande, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

-  Satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal behövs, både muntligt och skriftligt, om rutiner och metoder för blöjavvänjning, säger barnläkaren Margareta Blennow.

-  Tidigare blöjavvänjning skulle även få positiva konsekvenser för miljön och leda till minskade kostnader för hem och förskola, och dessutom bidra till ett hållbart samhälle, anser barnläkaren Therése Saksø.

-   Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

Om oss

Nu maj 2022 är foldern om Blöjfria barn tidigare på tryckning och vi planerar som bäst lanseringen av Svenska OMEP:s kampanj som sker i början av hösten 2022.

Foldern vänder sig till hem, förskola, barnhälsovård/BVC, öppen förskola och familjecentraler. Vår förhoppning är att den bidrar till diskussioner om blöjavvänjning, som kan leda till förändrade vanor för barnets bästa.

Foldern kan laddas ner – den ligger i marginalen.

Är du intresserad av att medverka i lanseringen och arbetet för att skapa samsyn och kunskap om att barnets bästa är att bli av med blöjan tidigt?
Kontakta oss på mejl blojfriabarn@omep.org.se  eller din OMEP-kretsordförande.

Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Therése Saksø