Blöjfria barn tidigare
Uppdaterad 23 01 25

Inlägg i media

- Den 13 oktober 2022 blev Therése Saksø intervjuad i P4. Länk: http://p4dela.sverigesradio.se/?id=29776  

-Den 25 november 2022
publicerade tidningen Mama en intervju med Therése Saksø.

https://www.expressen.se/mama/barn-baby/barnlakaren-darfor-maste-svenska-barn-sluta-med-bloja-tidigare/

- I december 2022 bloggade Eva Lindström i tidningen Förskolan om ämnet Potträning - förskolans uppdrag 

Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola.  Kampanjen genomförs i samarbete med Svenska Enuresakademien.  

Kampanjen går fantastiskt bra! Vilket gensvar och så positiva reaktioner på kampanjen och materialet vi fått. Vi har fram till nu, i slutet på januari skickat ut drygt 8 000 foldrar. De flesta beställningarna kommer från barnhälsovården, både BVC och sjukhus. Förskolor, öppna förskolor och kommuner har också beställt material, men vi vill komma i kontakt med fler förskolor. Är du intresserad av att medverka i kampanjen om att barnets bästa är att bli av med blöjan tidigare än idag? Kontakta oss via mejl blojfriabarn@omep.org.se  Läs om bakgrunden längre ner. Göteborgskretsen i samarbete med BHV i Västra Götalandsregionen anordnar ett live-seminarium den 20 mars. För mer information och anmälan se /aktuellt-denna-månad Stockholmskretsen planerar ett digitalt seminarium - öppet för alla - i maj.

Som stöd i kampanjen har vi tagit fram
1 folder: Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. 
2 affischer till förskola och barnhälsovård

Folder och affischer kan laddas ner – klicka i marginalen.  Foldern finns idag på svenska och engelska, men en kortversion på 4 sidor har tagits fram som grund till översättning till ytterligare språk. Arabiska, somaliska och spanska är på gång.
Tryckta foldrar kan även beställas från blojfriabarn@omep.org.se Foldrarna är gratis men portokostnaden tillkommer. Just nu skickar vi ut max 75 foldrar per beställning. Det passar PostNords 2-kilospåsar.

- Film på Youtube Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet (10 minuter)
- Film på Youtube Så här kan foldern Blöjfria barn tidigare! användas Docent Ingrid Engdahl berättar om foldern (12 minuter)
- Filmen Tidig potträning – en utmaning för föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø föreläser om barn och blöjavvänjning utifrån förskolans och barnhälsovårdens olika perspektiv (30 minuter). 
https://bth.instructuremedia.com/embed/1b8411bc-13e3-498e-b971-374bb5bf8c4
Bakgrund
OMEP redovisar i rapporten Blöjfria barn – förskolans roll från 2021 en pilotstudie om förskolepersonalens syn på förskolans roll och förutsättningar när det gäller barnens blöjavvänjning. Studien har genomförts i samarbete med Svenska Enuresakademien. 

Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet
Barnkonventionen ger barn rätt till en hälsosam utveckling. Denna gynnas av att förskola och hem samverkar kring blöjavvänjningen. Barnets självkänsla växer. Problem med urinvägar och förstoppning kan minska. Tidigare blöjavvänjning medför alltså stora vinster för barnen, familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön. Svenska OMEP drar därför slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.

- Det är angeläget för barns hälsa (artikel 24 i FN:s barnkonvention) och barnets bästa (artikel 3) att finna former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvarande, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

- Tidigare blöjavvänjning skulle även få positiva konsekvenser för miljön och leda till minskade kostnader för hem och förskola, och dessutom bidra till ett hållbart samhälle, anser barnläkaren Therése Saksø.

- Det behövs satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal om rutiner och metoder för blöjavvänjning, säger barnläkaren Margareta Blennow.

- Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas, säger förskoleforskaren Ingrid Engdah