Blöjfria barn tidigare
Uppdaterad 22 09 12

Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet
- Det behövs satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal om rutiner och metoder för blöjavvänjning, säger barnläkaren Margareta Blennow.

Barnkonventionen ger barn rätt till en hälsosam utveckling. Denna gynnas av att förskola och hem samverkar kring blöjavvänjningen. Barnets självkänsla växer. Problem med urinvägar och förstoppning kan minska. Tidigare blöjavvänjning medför alltså stora vinster för barnen, familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön. Svenska OMEP drar därför slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.
Som stöd i kampanjen har vi tagit fram
1 folder: Blöjfria barn tidigare! Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola
2 affischer till förskola och barnhälsovård

Folder och affischer kan laddas ner – klicka i marginalen.
Tryckta foldrar kan även beställas från blojfriabarn@omep.org.se Foldrarna är gratis men portokostnaden tillkommer.

- Film på Youtube Blöjfria barn tidigare! En kampanj riktad till föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø introducerar kampanjen och förklarar syftet (10 minuter)
- Film på Youtube Så här kan foldern Blöjfria barn tidigare! användas Docent Ingrid Engdahl berättar om foldern (12 minuter)
- Filmen Tidig potträning – en utmaning för föräldrar, barnhälsovård och förskola Barnläkaren Therése Saksø föreläser om barn och blöjavvänjning utifrån förskolans och barnhälsovårdens olika perspektiv (30 minuter).

Är du intresserad av att medverka i kampanjen om att barnets bästa är att bli av med blöjan tidigare än idag?
Kontakta oss via mejl blojfriabarn@omep.org.se 

Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Therése Saksø
Kampanjen genomförs i samarbete med Svenska Enuresakademien.

Bakgrund
OMEP redovisar i rapporten Blöjfria barn – förskolans roll från 2021 en pilotstudie om förskolepersonalens syn på förskolans roll och förutsättningar när det gäller barnens blöjavvänjning. Studien har genomförts i samarbete med Svenska Enuresakademien.

- Det är angeläget för barns hälsa (artikel 24 i FN:s barnkonvention) och barnets bästa (artikel 3) att finna former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvarande, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

- Tidigare blöjavvänjning skulle även få positiva konsekvenser för miljön och leda till minskade kostnader för hem och förskola, och dessutom bidra till ett hållbart samhälle, anser barnläkaren Therése Saksø.

-  Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas, säger förskoleforskaren Ingrid Engdah