OMEP:s kalender 2023

NU ÄR DEN HÄR!

Varsågod - en kalender som kan användas tillsammans med barnen i förskolan.

2022 var första året Svenska OMEP tog fram en årskalender. Det blev en succé och här kommer nu 2023 års kalender. Kalendern kostar 70 kronor, eventuell portokostnad tillkommer.

Kontakta din kretsordförande för beställning.

Med den här kalendern vill Svenska OMEP:
- sprida information om FN:s konvention om barnets rättigheter och om OMEP
- uppmärksamma viktiga internationella dagar i arbetet tillsammans med barnen
- visa hur kalendern kan fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel, t.ex. att tillsammans med barnen lägga in deras och förskolans egna viktiga dagar.

Kalendern är också ett verktyg för att synliggöra matematiska begrepp och precis som en analog klocka vara en hjälp för att visualisera tid.

Varje månad har en egen markerad dag. För att betona att kalendern riktar sig till barn och vuxna tillsammans är illustrationerna gjorda av barn. I år har vi också tagit med barnens egna kommentarer till varje bild. Stockholmskretsen har hållit i arbetet och övriga kretsstyrelser har medverkat genom att föreslå viktiga dagar/datum och med att samla in passande barnbilder. Varje bild kompletteras med passande citat ur förskolans läroplan och lämplig artikel i FN:s konvention om barnets rättigheter för att betona förskolans uppdrag.

Vi tackar alla barn som skickat in bidrag till kalendern!

Bibbi Tjernlund Ersson, Ulla-Britt Larsson, Ingrid Engdahl och Elisabet Nyléus
Stockholmskretsen av Svenska OMEP