Stockholmskretsen                  mailto:stockholm@omep.org.se       

Ta del av samtliga Svenska OMEP:s föreläsningar. Läs mer på /aktuellt-denna-månad
Stockholmskretsens styrelse 2022

Ordförande
Christina Widström, Järfälla

Ordinarie ledamöter:
Ulla-Britt Larsson, vice ordförande
Maria Edlund, Nacka, kassör
Margareta Blennow, Stockholm
Gunilla Niss , Stockholm

Suppleanter:
Gittel Strassman
Ingrid Engdahl
Ida Bertell
Bibi Tjernlund Ersson
Paloma Leal Hensman

Revisorer:
Jan Andersson
Karin Sjöberg
Valberedning:
Maria Samuelsson
Kajsa Söderberg Camel