Skånekretsen 
mailto:skane@omep.org.se                   

 Ta del av hela utbudet av Svenska OMEP:s föreläsningar. Läs mer under /aktuellt-denna-månad


 Skånekretsens styrelse 2022

Ordförande
Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:
Susanne Thulin, vice ordförande
Laila Gustavsson, kassör
Lena Bäckström, ledamot
Ingmarie Bengtsson, sekreterare

Suppleanter
Marie Fridberg
Anna Rönn

Revisor
Anneli Persson Dalberg

Valberedning
Agneta Jonsson