Skånekretsen 
mailto:skane@omep.org.se                   

 Föreläsningar våren 2022

Göteborgskretsen och Stockholmskretsen genomför sina föreläsningar digitalt. Passa på att ta del av deras föreläsningar. Läs mer under Aktuellt eller hos varje krets.

19 april Föreläsning av Ingela Friberg ”Övergångar mellan olika skolformer med fokus på kommunikation, relationer och aktiviteter” OBS! Föreläsningen inställd

Torsdag 10 mars kl.09.00 - 16.30 Inloggning från 08.30 Det handlar om våra barn. Inspirerade av barnkonventionen bjuder Svenska OMEP, Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Högskolan Kristianstad Uppdrag AB i samverkan in till en gemensam digital konferens under temat Det handlar om våra barn.

Målgrupp: Förskollärare, rektor, handledare av förskollärarstuderande, vårdnadshavare, personal vid barnavårdscentraler och lärarutbildare
Kostnad: 400 kr, moms tillkommer
Mötesverktyget Zoom. Länkar delges anmälda deltagare i nära anslutning till konferensens genomförande.
Anmälan:  Se pdf här nedan


14 februari Årsmöte. Föreläsning av Ingmarie Bengtsson "Allt för barnens bästa- livsberättelser om det betydelsefulla i möten". Plats: Hässleholm

Individuell inbjudan skickas ut senare.
Inbjudan OMEP konf 10 mars 2022.pdf

 Skånekretsens styrelse 2022

Ordförande
Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:
Susanne Thulin, vice ordförande
Laila Gustavsson, kassör
Lena Bäckström, ledamot
Ingmarie Bengtsson, sekreterare

Suppleanter
Marie Fridberg
Anna Rönn

Revisor
Anneli Persson Dalberg

Valberedning
Agneta Jonsson

Tidigare föreläsningar

Föreläsningar våren och hösten 2021
Den 1 december kl 18-21 Rädda Barnen Kristianstad och OMEP (Skånekretsen) inbjuder till inspirationsföreläsning i traumamedveten omsorg (TMO)  
Föreläsningen leds av Rädda Barnens utbildare: Marcus Westergren som är socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning. Marcus har även arbetat som kurator på barn och ungdomshabilitering och flera år som familjerådgivare i kommunen. Utöver sin roll som utbildare inom TMO så arbetar Marcus som psykoterapeut med främst parterapier, handledare och utbildare för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att läka och återhämta sig efter trauma och svåra påfrestningar. Viktiga vuxna kallar vi dem som finns nära barn och unga i deras vardag och för att de kan göra skillnad i ett barns liv. Rädda Barnens föreläsning i Traumamedveten omsorg ger dig som deltagare en inblick i traumaförståelse såsom hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling kan påverkas av trauma och ibland resultera i beteendemässiga och känslomässiga svårigheter. Du får också en övergripande kunskap om hur viktiga vuxna, med hjälp av en grundläggande traumaförståelse, kan förstå och svara på barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta främjar barn och ungas läkning och återhämtning efter svåra händelser. Skolverket har ett samarbete med Rädda Barnen för att implementera utbildning i Traumamedveten omsorg i förskolor och skolor i hela Sverige.

För vem?
Viktiga vuxna som möter barn och unga i sin vardag, så som personal inom förskola, skola, boenden och idrotts- och fritidsföreningar.

Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning 

"Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg, Universitetsadjunkt och master i aktionslärande föreläser


Torsdagen den 25 mars
"From warfare to welfare", Lena Bäckström

Tisdagen den 4 maj 
"Allt är för barnens bästa Livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson