Göteborgskretsen                      mailto:goteborg@omep.org.se          

Ta del av  hela svenska OMEP:s utbud av föreläsningar. Läs mer på /aktuellt-denna-månad


Göteborgskretsens styrelse  2022
Ordförande
Bibi Karlsson, Göteborg

Ordinarie ledamöter:
Anette Hellman, vice ordförande, Göteborg
Lise-Lott Fjell, kassör, Uddevalla
Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg
Mania Teimouri, Göteborg
Shirin Fazel Zandy, Göteborg
Erica Strand, Färgelanda
Elin Sarbring, Uddevalla

Airi Bigsten, Göteborg

Suppleanter:
Eva Ahlin, Göteborg
Sara Eliasson, Göteborg 

Revisor:
Elisabet Doverborg

Valberedning:
Anna-Mia Nilsson
Torgeir Alvestad