Kontakt                                        Uppdaterad 21 03 20

Använd våra e-postadresser när du vill komma i kontakt med oss. Det är via e-post du anmäler dig till våra föreläsningar. Så länge våra föreläsningar är digitala har du möjlighet att vara med på föreläsningar i hela Sverige. Läs mer om årets program under respektive krets flik och under Aktuellt.  En av dina medlemsförmåner är att du betalar ett lägre pris för att gå på våra föreläsningar.  Vill du betala med faktura, kontakta kretsen du tillhör.

Svenska OMEP
susanne.thulin@hkr.se
Göteborgskretsen
omep.goteborg@gmail.com
Skånekretsen
ingela.friberg@hkr.se
Stockholmskretsen
omep.stockholm@gmail.com