Håll fram
ESD for ECE - Hållbarhet från början

NU ÄR KURSEN KLAR

Svenska OMEP deltar i ett Erasmusprojekt tillsammans med OMEP i Frankrike, Irland, Kroatien och Tjeckien. Huvudansvarig är Högskolan Kristianstad och en mycket viktig partner är edtech-företaget edChild. Syftet med projektet är att ta fram en onlinekurs om Hållbar utveckling i förskolan. Det har vi gjort i form av en app och i september lanseras kursen. Ett ytterligare syfte med projektet är att stärka förskolepersonalens arbete med digitalisering. Projekttiden är 1 januari 2022 – 30 juni 2024 och från Svenska OMEP har Erica Strand och Ingrid Engdahl deltagit.

Varje partner har varit ansvarig för 1–2 kursmoduler och under året har ledningsgruppen träffats 9 gånger, oftast digitalt. I april 2023 anordnade OMEP Tjeckien en workshop om kursen där fyra förskollärare från varje partner tillsammans med några i ledningsgruppen träffades i Brno i två dagar och arbetade med kursen. En textversion var då klar att ladda ner i telefonen.

Deltagarna lämnade viktiga synpunkter och nu har ledningsgruppen och framför allt Sofia, Love och Sylvain i edChild arbetat vidare med att justera text och bild utifrån de synpunkter som framkommit. Vi andra har granskat resultatet samt översatt hela kursen till svenska, franska, tjeckiska och kroatiska. En översättning till spanska är också på gång och kommer att lanseras under hösten.

I november 2023 anordnar Svenska OMEP en workshop i Helsingborg. Då ska vi titta på kursen tillsammans och djupdyka i appens tekniska funktioner och se att allt fungerar bra.

Gå kursen – och sprid information om den!

Kursen finns alltså tillgänglig i en app som laddas ner kostnadsfritt via ECE Academy på Appstore/Google play. Att den är kostnadsfri beror på att vi arbetar fram den inom ramen för ett Erasmusprojekt och för att edChild ställer upp och erbjuder kursen på sin webplats.

Det allra bästa med kursen är att deltagarna varvar läsning, diskussioner och arbete tilslamans med barnen under kursens gång. Det innebär ett stort lyft kring utbildning och undervisning för hållbarhet i förskolan, inte bara i Sverige, utan vi siktar brett, först Europa, sedan hela världen. Det enda som krävs är en mobiltelefon! säger Ingrid Engdahl.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

KOSTNADSFRI ONLINEKURS “HÅLLBARHET FRÅN BÖRJAN”

Detta är en unik möjlighet för dig att vara med och forma hur nästa generation lär sig om att värna vår planet!

Anmäl dig till den kostnadsfria online-kursen “Hållbarhet från början”, som finns tillgänglig i appen ECE Academy (App Store och Google Play)

KURSENS HUVUDDELAR

Åtta intressanta och användarvänliga moduler som fördjupar sig i olika
aspekter av hållbar utveckling. 
Engagerande aktiviteter utformade för pedagoger och barn att forska och lära.

Håll dig uppdaterad på https://www.facebook.com/edChildECEAcademy