Håll fram
ESD for ECE - Hållbarhet från början

Svenska OMEP går 2022 in i ett nytt projekt om hållbar utveckling. Syftet med projektet är att utveckla och implementera en online utbildning: Hållbarhet från början och att stödja förändringsarbete i förskolans vardag och i förskollärar-utbildningen i fem länder och på fem olika språk! Projektet kombinerar digitalt lärande och lärande för hållbarhet med särskild inriktning och anpassning för förskolan. I projektet vidareutvecklas edChilds APP, en handledning tas fram för e-lärande liksom ett utbildningsprogram i åtta delar för lärande för hållbarhet i förskolan. Projektet riktar sig även till förskollärarutbildningar och ska stödja deras utbildning för hållbarhet. Studenter från förskollärar-utbildningen ska tillsammans i de fem länderna skapa en digital exempelsamling med aktiviteter för hållbarhet i förskolan. 
Förskolor och förskollärarutbildningar ska också delta i projektet, dels med att pröva kursen och appen, dels med att genomgå utbildningen och samla hållbarhetsaktiviteter för en digital exempelsamling. Läs mer/projekt/erasmus-hållbar-utveckling