Erasmus + HÅLL FRAM  ESD for ECE Hållbarhet från början
2022-01-01 - 2024-06-30

ESD for ECE - Hållbarhet från början: En online utbildning för förskolan  Svenska OMEP går in i ett nytt Erasmus+ projekt! Projektet leds av Högskolan Kristianstad och dessutom ingår edChild, som fick OMEP:S ESD Award 2021, och fem europeiska OMEP-kommittéer i Frankrike, Irland, Kroatien, Sverige och Tjeckien. Projektet pågår mellan  2022-01-01 - 2024-06-30
Syftet med projektet är att utveckla och implementera en online utbildning: Hållbarhet från början och att stödja förändringsarbete i förskolans vardag och i förskollärar-utbildningen i fem länder och på fem olika språk! Projektet kombinerar digitalt lärande och lärande för hållbarhet med särskild inriktning och anpassning för förskolan. I projektet vidareutvecklas edChilds APP, en handledning tas fram för e-lärande liksom ett utbildningsprogram i åtta delar för lärande för hållbarhet i förskolan.
Projektet riktar sig även till förskollärarutbildningar och ska stödja deras utbildning för hållbarhet. Studenter från förskollärarutbildningen ska tillsammans i de fem länderna skapa en digital exempelsamling med aktiviteter för hållbarhet i förskolan. Från Högskolan Kristianstad deltar Susanne Thulin, Laila Gustavsson, Marie Fridberg och Thomas Beery. Från Svenska OMEP deltar Ingrid Engdahl och Erica Strand.
Förskolor och förskollärarutbildningar ska också delta i projektet, dels med att pröva kursen och appen, dels med att genomgå utbildningen och samla hållbarhetsaktiviteter för en digital exempelsamling.

Är du intresserad av att medverka i projektet? Träffa kollegor runtom i Europa? Det finns två uppgifter - att vara med i diskussioner och utveckla kursen under våren 2022 eller att provgå kursen med start hösten 2022 Projektet börjar under våren 2022 och pågår till juni 2024. Du kan läsa mer om projektet i en artikel här. Projektet börjar under våren 2022 och pågår till juni 2024. Du kan även läsa mer i artikeln här:  https://www.hkr.se/nyheter/2021/internationellt-projekt-med-hallbarhetsfokus-for-forskolan För mer information, kontakta Ingrid Engdahl eller Erica Strand. Se knappar här nedan.