Samtal mellan generationer

I januari 2013 drog tredje delen av OMEP:s världsprojekt för Lärande för hållbar utveckling (ESD) igång. Den här gången var utmaningen att arbeta mot ett av tre utpekade mål. Utgångspunkten i del 3 var dialoger med andra, där barnen inledningsvis skulle vända sig till äldre människor, med sina tankar och frågor. Det kunde exempelvis vara deras grannar eller mor- och farföräldrar. Genom dialoger mellan generationerna vidgas barnens kunskap både i tid och rum. Barnens erfarenheter från dialogerna samlades upp och deras idéer bildade utgångspunkt för projekt och temaarbeten.

 De tre utpekade målen för del 3 i projektet var:

-       1) Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i förskola, skola och hem

-       2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön och börja producera mat

-       3) Vad leker du med andra barn och med vilka leksaker? Bygg ett nätverk med barn om lekar och lektraditioner i en annan förskola/skola någonstans i världen. Börja med att byta lekar med varandra.

De här frågorna är fortfarande aktuella att diskutera med barn i Sverige. Sedan 2013 har vi kanske blivit mer medvetna och lite bättre på att använda tygkassar istället för plastpåsar när vi bär hem varor från affären och vi släcker lamporna när vi lämnar rummet, men barnen kan ha flera idéer om vad vi kan bli bättre på. Vad finns att göra hemma, på förskolan och skolan, i närområdet? Hur gör vi nu, hur gjorde man förr och hur tror barnen att man gör i framtiden?