Barns röster 

Vad vet vi egentligen om vad barnen tänker och tycker kring hållbar utveckling? För att få veta det drev OMEP ett världsprojekt där man helt enkelt frågade barnen. Utgångspunkten för samtalen var  loggan från Världskongressen i Göteborg 2009 och syftet var att samla in kunskap om barns tankar, kommentarer och förståelse av bilden. 30 länder och 9570 barn deltog.
Frågan barnen fick var: Vad gör barnen på bilden? 

Det är en bra fråga att starta samtal kring vår miljö med barn. Vad har barnen för tankar om vår miljö idag? Samhällsdebatten rör i hög grad klimatförsämringar och vilka ekologiska fotavtryck vi sätter? Barn och ungdomar är engagerade i frågan. En ny aktuell fråga kanske är: Känner du till Greta Thunberg?