Slutrapporter från OMEP-projekt 

Här har vi samlat slutrapporterna från några av de projekt svenska OMEP drivit under de senaste åren. 

2021 Blöjfria barn.pdf
2019 Sammanfattning Sa,verkan Förskola - BVC (5).pdf