Svenska OMEP:s bildbank

Sätt färg på dina rättigheter - Barn tolkar Barnkonventionen i bild

Vid OMEP:s världskonferens i Panama City 2019 initierades ett nytt världsprojekt, ”Colour your rights” för att fira att FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 30 år. Barn till och med 8 års ålder i OMEP:s samtliga medlemsländer bjöds in att delta. Projektet huvudsyfte var att ge barn möjlighet att ge uttryck för sina rättigheter genom bildskapande på olika sätt,  att fritt uttrycka vad de förstår, känner och tänker kring en vald artikel i Barnkonventionen. Både teknik och material var valfritt. Bilder skickades in till projektledaren för det internationella projektet. De samlade bilderna och boken med bilder från projektet presenterades vid OMEP:s världskonferens i Aten sommaren 2022. 

Vi hoppas att metoden ska utvecklas till ett sätt att samla in de yngre barnens röster och en ökad kunskap om hur man genomför samtal med barn i förskolan. Vad blir det t.ex. för bilder barnen skapar efter att ha druckit drömmjölk på Barnens planet? Se /publikationer/barnens-planet 
I Sverige kommer Svenska OMEP fortsätta att samla in bilder, nu för att skapa ett bildarkiv.  Barnens bilder kan komma att presenteras och ställas ut vid OMEP:s olika regionala och nationella arrangemang samt på andra platser för att belysa Barnkonventionen. De insända bilderna kan även komma att användas i informationsmaterial om OMEP, tex i OMEP:s årskalender.
 Arbetar du med barnkonventionen på förskola/skola eller har du läst Barnens planet med ditt barn/barnbarn? Skicka gärna era bilder till oss. Då över 90% av bilderna vi fått in är ritade med smala spritpennor, ser vi fram emot att få in bilder i andra tekniker. Vi vill helst ha orginalbilden, men bilderna kan skickas i pdf-format tillsammans med en kopia på samtyckesblanketten, som finns att ladda ner här i den vänstra kolumnen.  För mer information se knapp "Kontakt Bildbanken" här nedan.

Barn har all rätt i världen

Redan 1954 antog FN:s generalförsamling en resolution om barnets rättigheter. Alla länder rekommenderades att instifta en internationell barndag för att uppmärksamma barn situation världen över. Man rekommenderade att den första måndagen i oktober skulle vara denna internationella barndag, men regeringar fick själva bestämma datum. I Sverige har sedan dess just det datumet varit internationella barndagen.UNICEF valde att instifta Univeral Childrens's Day den 20 november, då det var den 20 november 1989 som FN antog konventionen om barnets rättigheter. Därför firar man i många länder denna dag som den stora barndagen. I Sverige firar vi dagen under namnet Barnkonventionens dag.