Barns klagorätt i Sverige

                                             Uppdaterad 22 04 29

Barn och vårdnadshavare  kommer nu att få svårare att anmäla och klaga, då rutiner för detta har ändrats. Skolinspektionen kommer inte längre utreda anmälningar i enskilda fall i samma utsträckning som tidigare. De kommer i första hand fokusera på de skolor där det kommer in många anmälningar eller fall som är principiellt viktiga, vilket är en stor förändring i barns möjlighet att klaga och få sin rätt prövad. Myndighetens arbete kommer påminna om hur t ex DO arbetar. Skolverket har inte i uppdrag att utreda, utan man hänvisar till huvudmannen, den kommun eller den som driver en fristående skola/förskola, som oftast är den som en första anmälan ska gå till och som har i uppdrag att utreda klagomål som kommer in.