Barnrättsdelegationen
uppdaterad 21 03 01

 Nätverket för Barnkonventionen,  ingår i Regeringens Barnrättsdelegation, som inrättades 2016 av regeringen som forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällsorganisationer som arbetar med barnrättsfrågor. Representanter för 18 stycken organisationer sitter i Barnrättsdelega-tionen. Två medlemmar i Nätverket för barnkonventionens AU sitter med i delegationen. De träffar regelbundet regeringens representant, för närvarande Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister. Mötena har teman utifrån frågor organisationerna vill lyfta. Under 2020 diskuterades bland annat barn och ungas situation under coronapandemin. Våren 2021 har man tagit upp placerade barns rättigheter. De deltagande organisationerna har tagit upp barns olika uppväxtvillkor samt frågan om Tredje tilläggsprotokollet och att det är viktigt att Sverige ratificerar det.

Organisationer som 2021 ingått i Barnrättsdelegationen:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnombudsmannen, Barnrättsbyrån, Bris, ECPAT, Friends, Global Child Forum, LSU (Sveriges ungdomsorganisationer), Maskrosbarn, Nätverket för barnkonventionen, PLAN Sverige, RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och unga), Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, SOS barnbyar, Synskadades riksförbund, UNICEF Sverige, World Childhood Foundation.