Välkommen

                  till Svenska OMEPs hemsida!

                    

                        Svenska OMEP 2017

- med kulturer av hållbarhet och för barns perspektiv i samhället

Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet.

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen  Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire,  på engelska World Organisation for Early Childhood Education. 

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.  

OMEP arbetar för ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.

OMEP instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 60 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

Under 2017 kommer OMEP att se över informationsmaterial och hemsidan för att bättre sprida kännedom om OMEP:s verksamhet och därmed kunna rekrytera fler medlemmar. Ett arbete med att identifiera vad det innebär att vara en OMEP-förskola inleds under året. Idéer lyftes kring att införa ett OMEP-diplom för de förskolor och institutioner som sprider information om OMEP.

Vi fortsätter arbetet för Lärande för hållbar Uuveckling - En likvärdighet i allt arbete med barn. Här nämns särskilt att utveckla samarbetet med öppna förskolor och familjecentraler. Dessutom diskuterades hur vi kan bredda rekryteringen för att kunna beakta OMEP:s målgrupp dvs barn 0-8 år. Barn i fritidshem, förskoleklass och skola bör kunna uppmärksammas mer utifrån ett OMEP-perspektiv.

Välkommen som medlem i Svenska OMEP och på mötena!

HÄR för en broschyr om Svenska OMEP

Är du intresserad av programmet i Svenska OMEP:s kretsar?

Klicka på respektive krets i spalten till vänster!

SVENSKA OMEP:S ÅRSMÖTE 2017


Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats: Högskolan i Kristianstad
Program: Årsmötesförhandlingar
Dagen innan, fredag 3 februari kl 13-14:30, anordnar Svenska OMEP en öppen föreläsning och
ett möte som alla medlemmar är välkomna till! Vi gästas då av våra nordiska länders OMEP
organisationer och ser fram emot samtal och erfarenhetsutbyte om situationen för de yngre
barnen i våra respektive länder.
Anmälan till: agneta.jonsson@hkr.se

KRETSARNAS ÅRSMÖTEN 2017


SKÅNEKRESTEN
Tid: Onsdag den 18 januari kl. 16:30
Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 14
Program: • Årsmötesförhandlingar
• OMEP i Skåne – hur går vi vidare?
Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se


GÖTEBORGSKRETSEN
Tid: Onsdag 25 januari kl. 17:30-19:00
Plats: Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande. Personalrummet i B-huset.
Göteborgskretsen bjuder på enkel förtäring.
Några reflektioner från Kinesiska Kindergarten och kulturens vingslag. Ingrid Pramling
Samuelsson berättar om sin föreläsningsturné och erfarenheter från några förskolor i Kina!
Anmäl senast 17 januari till bibi.karlsson@comhem.se

STOCKHOLMSKRETSEN
Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning:
Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education
and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10.
Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com


NORRLANDSKRETSEN ÄR VILANDE.
Kontaktperson är Karin Engdahl. e-post: karin.engdahl@mdh.se

Svenska OMEP har tagit fram en bok som samlar erfarenheter från arbetet kring lärande för hållbar utveckling. Boken finns i sin helhet som pdf-fil (klicka på boken) och kan även köpas för 50 kr styck + porto.  Beställningar görs via e-post till OMEP. Skicka ett mejl till ordföranden (klicka på länk i rutan till höger)

                                

 

Med stöd av Arvsfonden drev Svenska OMEP ett projekt som handlar om Barns delaktighet i det fysiska rummet i förskolan.I projektet gjordes en broschyr på engelska (HÄR) och en på svenska (HÄR). Läs mer om projektet HÄR