Tidigare program

Program VT19

Årmöte

Tid: 25 februari kl. 9:00-12:00
Plats: 
Mälarens högskola, Västerås
Program:
Susanne Thulin och Laila Gustavsson föreläser om naturvetenskap som lärandets objekt i förskolan - lärares förhållningssätt - barns lärande, 9:00-10:00. Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Elisabet Nyléus ger en rapport om enkäten Samarbete mellan BVC och förskola 10:30-11:00. Årsmöte 11:00-11:30.

Program VT 2018

16 april 2018 genomförs en fortbildningsdag för personal i förskola och för studenter på förskollärarprogrammet Högskolan Kristianstad, termin 6.

 

Det är ett samarrangemang mellan OMEP, Teskedsorden och Högskolan Kristianstad då boken

Barnens planet kommer att introduceras. Christer Nylander (L) som är vice ordförande i

riksdagens utbildningsutskott är inledningstalare och Susanne Thulin som är ledamot i Svenska OMEP kommer att föreläsa om barnperspektiv och barns perspektiv. Representanter för Rädda barnen och Teskedsorden kommer också att föreläsa, bland annat om Hur vi möter ett barn med traumatiserande erfarenheterefter flykt?

Program 2017

Årsmöte Skånekretsen


Tid: Onsdag den 18 januari kl. 16:30
Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 14
Program: • Årsmötesförhandlingar
• OMEP i Skåne – hur går vi vidare?


Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se

Program hösten 2017

Skånekretsen av svenska OMEP bjuder in till

Afternoon tea med föreläsning

Välkomna onsdagen 22 november kl. 16.00–18.00 Lokal: Restaurang Metropol, Stridsvagnsvägen 8 Kristianstad

Program:

16.00–16.30 Information kring OMEP globalt och lokalt 16.30–17.30 Föreläsning

Stabilitet och öppenhet - värdegrundsarbetets paradox i arbetet med förskolebarn.

Teol. Dr Sinikka Neuhaus 17.30–18.00 Diskussion.

Kostnad inkl. dryck och tilltugg: Kronor 100: - som betalas i entrén

Bindande anmälan till: laila.gustavsson@hkr.se senast den 16 november 2017.