Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världsOMEP

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs styrelse (fr o m årsmötet 4 februari 2017) 

Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande, Järfälla

Bibi Karlsson, vice ordförande, Göteborg

Margareta Blennow, Nacka

Karin Engdahl, Umeå

Susanne Thulin, Kristianstad

Laila Gustavsson,  kassör, Kristianstad

Annika Rosenqvist, Göteborg

Suppleanter:

Gerd Almquist-Tangen, Halmstad

Ingrid Engdahl, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingela Friberg, Kristianstad

Elisabeth Nyleus, Stockholm

Adjungerad ledamöter:

Redaktör för OMEP- nytt: Mania Teimouri, Göteborg

Lärarförbundet: Anna-Mia Nilsson

Kontaktpersoner i Karlstad

Carin Roos och Kerstin Bladini

Revisorer

Elisabet Doverborg, Göteborg

Inger Rindsjö, Stockholm

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg, sammankallande

Charlotte Tullgren, Skåne och Anna Lagerqvist, Stockholm