Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världsOMEP

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs styrelse (årsmötet 4 februari 2017) 

Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande, Järfälla

Bibi Karlsson, vice ordförande, Göteborg

Margareta Blennow, Nacka

Karin Engdahl, Umeå

Susanne Thulin, Kristianstad

Laila Gustavsson,  kassör, Kristianstad

Annika Rosenqvist, Göteborg

Suppleanter:

Gerd Almquist-Tangen, Halmstad

Ingrid Engdahl, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingela Friberg, Kristianstad

Elisabeth Nyleus, Stockholm

Adjungerad ledamöter:

Redaktör för OMEP- nytt: Mania Teimouri, Göteborg

Lärarförbundet: Anna-Mia Nilsson

Kontaktpersoner i Karlstad

Carin Roos och Kerstin Bladini

Revisorer

Elisabet Doverborg, Göteborg

Inger Rindsjö, Stockholm

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg, sammankallande

Charlotte Tullgren, Skåne och Anna Lagerqvist, Stockholm

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 ägde rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Dagen innan, fredag 3 februari kl 13-14:30, anordnar Svenska OMEP en öppen föreläsning och ett möte som alla medlemmar är välkomna till! Vi gästas då av våra nordiska länders OMEP organisationer och ser fram emot samtal och erfarenhetsutbyte om situationen för de yngre barnen i våra respektive länder.

Anmälan till: agneta.jonsson@hkr.se

KRETSARNAS ÅRSMÖTEN 2017


SKÅNEKRESTEN
Tid: Onsdag den 18 januari kl. 16:30
Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 14
Program: • Årsmötesförhandlingar
• OMEP i Skåne – hur går vi vidare?
Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se


GÖTEBORGSKRETSEN
Tid: Onsdag 25 januari kl. 17:30-19:00
Plats: Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande. Personalrummet i B-huset.
Göteborgskretsen bjuder på enkel förtäring.
Några reflektioner från Kinesiska Kindergarten och kulturens vingslag. Ingrid Pramling
Samuelsson berättar om sin föreläsningsturné och erfarenheter från några förskolor i Kina!
Anmäl senast 17 januari till bibi.karlsson@comhem.se

STOCKHOLMSKRETSEN
Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning:
Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education
and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10.
Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com


NORRLANDSKRETSEN ÄR VILANDE.