Svenska OMEP
 -  Verksamhetsberättelser från Svenska OMEP:s årsmöten

Svenska OMEP:s verksamhetsplan följer de verksamhetsmål som är beskrivna i organisationens stadgar. Dessutom följer Svenska OMEP den verksamhetsplan World OMEP beslutat om.

Sv OMEP Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse Sv OMEP 2018.pdf
Verksamhetsberättelse Svenska OMEP 2017 slutlig[1].pdf