Blöjfria barn tidigare
Uppdaterad 21 05 25

2020-05-25 Bakgrund till projekt om potträning.pdf
Blöjfria barn 26 febr 2021.pdf
2021 Sammanfattning Blöjfria barn.pdf
2021 Blöjfria barn final.pdf
2021-05-17 PRESSMEDDELANDE.pdf

OMEP redovisar i rapporten "Blöjfria barn – förskolans roll" en pilotstudie om förskolepersonalens syn på Svenska förskolans roll och förutsättningar när det gäller barnens blöjavvänjning. Studien har genomförts i samarbete med Svenska Enuresakademien.

Svenska OMEP drar slutsatsen att barn behöver bli blöjfria tidigare än för närvarande.

-  Det är angeläget för barns hälsa (artikel 24 i FN:s barnkonvention) och barnets bästa (artikel 3) att finna former som leder till att barn i Sverige blir blöjfria tidigare än vad som är brukligt för närvarande, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.

-  Satsningar på information till vårdnadshavare och förskolepersonal behövs, både muntligt och skriftligt, om rutiner och metoder för blöjavvänjning, säger barnläkaren Margareta Blennow.

-  Tidigare blöjavvänjning skulle även få positiva konsekvenser för miljön och leda till minskade kostnader för hem och förskola, och dessutom bidra till ett hållbart samhälle, anser barnläkaren Therése Saksø.

-   Inom utbildningarna till förskollärare och barnskötare måste området barnhälsa inkluderande blöjavvänjning återinföras och/eller förstärkas, säger förskoleforskaren Ingrid Engdahl.