Barnens planet jag har rätt inlaga.pdf

Barnens planet       

                                           Uppdaterad 21 06 02
Barnens planet är en succé. Sedan 2016 driver Svenska OMEP ihop med Teskedorden*, Rädda barnen och Gothia fortbildning AB projektet Barnens planet.  

Barnens planet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3 – 5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Författaren och musikern Homero Alvarez fick uppdraget att skriva och illustrera en fantasifull bok tillsammans med förskolebarn, för förskolebarn. Materialet består av en barnbok, musik och en handledning, och vi vill med dessa på ett kreativt och tillgängligt sätt inspirera förskolepedagoger att diskutera och arbeta med de här viktiga och ibland svåra ämnena i förskolan.
Genom sånger, drömmar och hisnande fantasier upptäcker barnen sina olikheter, bråkar i matkön och är superhjältar. När barnen plötsligt möter motstånd måste de själva hitta ett sätt att få de vuxna att lyssna. Men vilken planet är egentligen Barnens planet?

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och att respektera varandra. Men också om elefanttrumpeter, lejontokigheter och att få sova länge i en hängmatta.
Teskedsordens styrelse har beslutat att stiftelsen av ekonomiska skäl ska avvecklas.  Materialet till Barnens planet kommer inte längre gå att beställa hos dem. Svenska OMEP kommer att överta material, som kommer att finnas här på vår hemsida. Mer information kommer när vi vet mer. Texten här nedanför ska ses som information om vilket material som hittills framställts.
(Föräldrainformation om Barnens planet finns på Teskedsordens hemsida 

Boken finns att köpa på Teskedsorderns hemsida och kostar 150 kr. Här kan du också ladda ner musiken och handledningen, både noter och texter. Du hittar målarboken "Jag har rätt lovar FN", som OMEP tryckte och har delat ut bland förskolebarn i våra kretsar. Bilderna kommer från Barnens Planet. I handledningen till boken Barnens planet finns en del som handlar om vad man praktiskt kan göra i förskolan när man arbetar med Barnkonventionen och barns rättigheter.
Vill du beställa till din förskola med faktura? Maila din beställning till info@teskedsordern.se Dit kan du vända dig om du vill veta mer om digital fortbildning, som genomförs i samarbete med OMEP. Flera utbildningar har genomförts och de har varit  välbesökta och uppskattade.
Numera finns även barnboken som ljudbok, inläst av författaren och musikern Homero Alvarez. Uppläsningen ger massa inspiration till alla som lyssnar.)