Projekt

Svenska OMEP arbetar med lokala och nationella projekt och deltar även aktivt i internationella OMEPs projekt. För närvarande arbetar vi med

Alla lika inuti

Snart sker lanseringen av boken "Barnens planet". Följ med på en upptäcktsfärd till barnens planet! Här är barnen randiga och pricka, stora och små. Alla har olikheter, men också många likheter och alla har något gemensamt. De har alla samma rätt!

Barnens planet

Samverkan mellan BVC och förskolan

ESD Rating Scale

Equality for sustainability

ESD del 3 Intergenerational Dialogues for ESD

ESD - Lärande för hållbar utveckling - i praktiken

ESD - Lärande för hållbar utveckling - barnintervjuer

Barns delaktighet i det fysiska rummet

Hälsa - AB-ESD

ESD inom EU
Internationella OMEPs arbete med ESD