OMEP Nytt
OMEP Nytt kommer ut med 3 nummer per år. Här kan du läsa nytt och aktuellt från kretsarna, Europa och övriga världen. Du är som medlem välkommen att lämna bidrag till innehållet.

OMEP-nytt nr 2 2021.pdf
omepnytt nr1 2021_final (3).pdf
OMEP-nytt nr 3 2020.pdf
OMEP-nytt nr 2 2020.pdf
omepnytt n1 2020.pdf
OMEP-nytt nr 3 2019.pdf
OMEP-nytt nr. 2 2019.pdf
omepnytt n1 2019.pdf