Norrlandskretsen

Norrlandskretsen av Svenska OMEP

(Är för närvarande vilande)

Kontaktperson är Karin Engdahl: karin.engdahl@mdh.se

Styrelse

Karin Engdahl, Umeå, ordförande
Maria Granberg
Lilian Molin
Katarina Emmoth