Stockholmskretsen                   omep.stockholm@gmail.com          

 Föreläsningarna våren och hösten 2021 kommer att vara digitala
Även Göteborgskretsen och Skånekretsen genomför sina föreläsningar digitalt. Passa på att ta del av deras föreläsningar. Läs mer under Aktuellt eller hos varje krets.

30 september 18.00 - 20.00. Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott? 
Elisabeth Fernell,
överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomsspykiatri vid Göteborgs universitet, Gillbergcentrum föreläser.  Kvällen kommer handla om barn som är i behov av särskilt stöd (autism, ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och hur vi vuxna kan förstå beteenden och stötta barnet i de situationer som uppstår.
Moderator: Christina Widström, specialpedagog och ordförande OMEP Stockholmskretsen

Anmälan senast den 27 september till omep.stockholm@gmail.com
Vid anmälan ange namn och om du är medlem. Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser

Kostnad: Medlem 75 kr, övriga 125 kr.
Betalas via Swish 123 503 6215.

Om betalningen ska göras mot faktura, ange alla nödvändiga faktureringsuppgifter i samband med anmälan, så får du en länk till föreläsningen. 

OMEP Stockholmskretsens verksamhetsberättelse 2020.pdf

Stockholmskretsens styrelse 2021

Ordförande
Christina Widström, Järfälla

Ordinarie ledamöter:
Ulla-Britt Larsson, vice ordförande
Maria Edlund, Nacka, kassör
Margareta Blennow, Stockholm
Gunilla Niss , Stockholm

Suppleanter:
Gittel Strassman
Ingrid Engdahl
Ida Bertell
Bibi Tjernlund Ersson

Revisorer:
Inger Rindsjö
Jan Andersson

Valberedning:
Ingen ny valberedning valdes. 

Tidigare föreläsningar

Torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18.00-19.00
World special days
Projektansvariga berättar om OMEP:s projekt där syftet är att sprida information om specifika dagar som är inrättade för att påminna om specifika bemärkelsedagar med barns hälsa och välbefinnande i fokus. 

Stockolmskretsens föreläsningar hösten 2020

Alla föreläsningar kommer vara digitala webbföreläsningar. När du anmäler dig, så kommer du få en inloggningslänk. Det kommer finnas möjlighet för att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 18.00-19.00
Smittskydd. Kvällen handlar om smitta, ett högaktuellt ämne.
Anna Hammarin, Smittskyddsjuksköterska, föreläser om smittvägar, hur man kan bryta smittan, åtgärder i förskolan, munskydd och aktuellt om Covid-19.
Anmälan senast den 28 september till omep.stockholm@gmail.com


Torsdag den 19 november 2020 kl. 18.00-19.00.
Barns relation och tolkning av Barnkonventionen

Sätt färg på dina rättigheter – barn tolkar Barnkonventionen i bild. 
Margareta Blennow, fd Barnhälsovårdsöverläkare, kommer berätta om projektet 
Erica Altebo Stenmark, förskollärare och Linda Kamph, barnskötare, på Förskolorna Framtidsfolket kommer inspirera med sitt arbete med barnen: BARN – konventionen.
Anmälan senast den 16 november till omep.stockholm@gmail.com

Vi måste börja med barnen
Ylva Mårtens, journalist, och Gunilla Niss, leg. Psykolog
Denna kväll handlar om att vi alla måste värna om barnen och deras uppväxt – det är där som allting börjar.
Ylva Mårtens och Gunilla Niss,  kommer lyfta detta viktiga ämne som bygger på boken med samma namn.
Anmälan senast den 30 november till omep.stockholm@gmail.com

Föreläsningar VT 2020


Årsmöte VT 2020
När: 23 januari 19.15 – 20.30
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm.

I anslutning till årsmötet föreläser Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm.

Torsdag 23 januari
Barns rätt till en jämlik hälsa och vikten av tidiga interventioner
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm föreläser i anslutning till Stockholmskretsens årsmöte.
Fritt inträde. Anmälan senast: 16 januari.

Omep firar barnkonventionen 30 år
Torsdagen den 10 oktober, kl. 13.00-15.30 eller 16.00 – 18.30 
Välkomna på en temadag kring Barnkonventionen! Syftet med temadagen är att sprida kunskap om FN:s  barnkonvention, som ska bli lag från 1 januari 2020, och om barns uppväxtvillkor i Sverige idag.
Plats: Turebergshuset/kommunhuset i Sollentuna, plan 13, bredvid Sollentuna station
Kostnad: 100 kronor


Föreläsningar HT 2019


Det händer i hallen,  Gunilla Niss
12 september 18.00 – 20.00
Gunilla Niss är leg. psykolog, föreläsare och författare. Hon erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.
Vad är en övergång? Boken Det händer i hallen handlar om olika övergångar och hur de kan göras så trygga som möjligt. Det gäller de dagliga övergångarna mellan hem och förskola, men även alla de avbrott som måste göras för att påbörja nya aktiviteter. Hur kan vi underlätta för barnen och samtidigt skapa både intressanta och tydliga rutiner?
Plats ABF - HUSET Sveavägen 41


Värna barns lekstyrka,  Margareta Öhman
24 oktober, 18.00 – 20.00

Margareta Öhman leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Hon handleder och föreläser för både personal och
föräldrar inom förskola och skola. Margareta har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Värna barns lekstyrka är Margaretas senaste bok vars innehåll vi får ta del av. Lekstyrka är ett begrepp som framhåller vikten av att stärka de förmågor som krävs för att bli och vara lekande.
Plats ABF - HUSET, Sveavägen 41


Föreläsningar VT 2019


Årsmöte VT 2019

Stockholmskretsens årsmöte den 31 januari kl. 19.15 – 20.30
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 StockholmVad formar dagens barndom och vilka förväntningar har vi på barnen?
Torsdag 31 januari 18.00 - 19.00

Christina Widström, leg förskollärare och specialpedagog föreläser i anslutning
till Stockholmskretsens årsmöte.
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm


Läroplanen Lpfö 18 och demokratifostran
Onsdag 20 februari 18.00 -20.00

Ingrid Engdahl OMEPs Europaordförande introducerar nyheterna i Lpfö 18
och tar exempel om Barnkonventionen, Barnens planet och hållbar utveckling,
Plats: A BF-huset Sveavägen 41 Stockholm.


Om stöd och samverkan mellan förskola och hem,  Anna Sarkadi
Tisdag 14 maj  18.00 – 20.00
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin i Uppsala.
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm
Anmälan till omep.stockholm@gmail.com
Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr
Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor
per deltagare vid föreläsning/seminarium.