Skånekretsen                   

Föreläsningar våren och hösten 2021

Göteborgskretsen och Stockholmskretsen genomför sina föreläsningar digitalt. Passa på att ta del av deras föreläsningar. Läs mer under Aktuellt eller hos varje krets.


Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning 

"Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg, Universitetsadjunkt och master i aktionslärande föreläser

Föreläsningen är gratis
Zoom länk
https://hkr-se.zoom.us/my/ingelafriberg 

Frågor besvaras av Ingela Friberg   ingela.friberg@hkr.se  


VÄLKOMNA!


Torsdagen den 25 mars
"From warfare to welfare", Lena Bäckström

Tisdagen den 4 maj 
"Allt är för barnens bästa Livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson

Individuell inbjudan skickas ut senare.
Verksamhetsberättelse OMEP Skåne 2020 20210202.pdf

 Skånekretsens styrelse 2020

Ordförande
Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:
Susanne Thulin, vice ordförande
Laila Gustavsson, kassör
Lena Bäckström, ledamot
Ingmarie Bengtsson, sekreterare

Suppleanter

Maria Gustavsson
Anna Rönn

Revisor

Anneli Persson Dalberg

Valberedning
Agneta Jonsson