Kontakt

Svenska OMEP

ordförande Eva Ärlemalm-Hagsér

Post skickas till
Svenska OMEP

c/o Ärlemalm-Hagsérl
Sunnanvindsgränd 209

177 71 JÄRFÄLLA

Organisationsnummer

812000-4687

Plusgiro 45 63 41-7

Skicka epost

» Ordförande

» Vice ordförande

» Kassör

Internationella OMEP

världsordförande Ingrid Pramling Samuelsson

Göteborgs universitet

» Skicka epost

tel växel 031-786 10 00