OMEP Europa

2021-1 European Newsletter.pdf
2021-2 European Newsletter.pdf
2021-3 European Newsletter (1).pdf

Europa är den region som har flest medlemsländer, 28 stycken. Ordföranden för regionen sitter med som vice ordförande i  World OMEP:s Executive Committe . Som medlem får du European Newsletter, ett informationsbrev med rapporter och artiklar från de olika europeiska medlemsländerna. En gång per år arrangeras Europamöte och Europakonferens. På Europamötet träffas de olika ländernas ordförande för diskussioner om gemensamma projekt och information om situationen i det egna landet, ofta i form av work shops. Varje land har möjlighet att ha med några observatörer på Europamötet. På den efterföljande konferensen presenterar forskare och praktiker sina arbeten.
Sedan 2019 är Ingrid Engdahl, docent vicepresident med ansvar för region Europa. Se bildI januari 2022 kommer Adrijana Visnjic Jevtic´, Kroatien ta över som vicepresident i region Europa.

2020-1 European Newsletter.pdf
2020-2 European Newsletter.pdf
2020-3 European Newsletter.pdf
2020-4 European Newsletter.pdf
2020-5 European Newsletter.pdf
2020-6 European Newsletter.pdf

Europakonferenser

2022 års Europamöte planeras genomföras i Aten, Grekland

2021 års Europamöte kommer att vara digitalt

2020 års Europamöte var på grund av Covid19 ett digitalt möte

2019 års Europamöte för OMEP 16-18 maj i Lissabon
Europa möte 16 maj följt av Europakonferensen den 17 - 18 maj.
Tema: "Education for sustainability development".

2018 års jubileumskonferens 25-29 juni i Prag

OMEP:s 70-årsjubileum firades i Prag där det hela startade 1948.

2017 års Europamöte och världskonferens 21-24 juni i Kroatien,
Tema: Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future

2016 års Europamöte 5-8 maj i Canterbury, England,
Tema: The place of the child in 21st century

2015 års europamöte 23-25 September i Moskva
Tema: Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world. Appell om flyktingbarnen

2014 års europamöte och världskonferens 2-5 juli Cork, Irland
Tema: Children's cultural worlds
1. Play and Creativity
2. Friendships, Relationship and Identities
3. Digital Childhood
4. Influences on Early Learning
5. Sustainable Development
6. Cultural Experiences and Heritage
Uttalande från konferensen om OMEP och FN:s Barnkonvention 25 år

2013 års Europakonferen i 8-11 maj 2013 i Zagreb, Kroatien
Tema: Play and playing in Early Childhood.