Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2017

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Rosenqvist, Gråbo

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Olof Fastén, Göteborg

Skicka mail: bibi.karlsson@comhem.se

Program hösten 2017

ONSDAG 22 NOVEMBER kl 17:30 - 19:00

MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SOM EN VÄRDEGRUND

Föreläsning med Seroj Ghazarian

 

Verksamheterna i Göteborgs stad ska arbeta med mänskliga rättigheter, likabehandling, normkritik och för ett jämlikt Göteborg. Men hur hänger allt ihop?

Välkommen till en föreläsning och workshop om människans värde och värdighet, om demokratin och förskolans uppdrag.

Seroj Ghazarian är utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Göteborgs stad.

Han är en mycket inspirerande och kunnig föreläsare och en resurs för hela staden.

 

 

ONSDAG 29 NOVEMBER KL 17:30 - 19:00

CHILDREN’S PLANET – LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Lise-Lott Fjell och Erica Strand

 

Erica och Lise-Lott kommer att föreläsa om vad lärande för hållbar utveckling i förskolan kan vara. De ger exempel som är verksamhetsnära och vi får följa ett barns lärandeprocess i anknytning till begreppet energi. Naturvetenskap- och Teknikämnena ser de som exemplariska ingångar för att arbeta med hållbar utveckling som även kan gynna arbetet med att stärka barns värdegrund.

Deras egna erfarenheter kring hur odling på förskolan kan bidra med mycket i NT-arbetet kommer att tas upp och även vad en giftfri förskola betyder. För ett lyckat kvalitetsarbete med NT har de tagit fram ett arbetssätt för att underlätta för pedagoger i förskolan och utöka förståelsen för ämnena.

 

Lise-Lott Fjell är förskollärare samt Naturvetenskap och Teknik-utvecklare i Uddevallas 25 kommunala förskolor. Hon föreläser vid utbildningar i kommunen i olika områden inom NT samt              handleder och ger inspiration i arbetet. Hon ansvarar för en webbgrupp om NT-utveckling i förskolan.

Hon har samarbetat med Erica Strand kring en bok för studenter och pedagoger i förskolan.

Erica Strand är förskollärare samt Naturvetenskap och Teknik-utvecklare. Hon arbetar som förskolechef i Melleruds kommun. Hon har ett intresse för hållbar utveckling och yngre barns lärande i förskolan. Intresset och kunskapen kring NT-ämnena förstärktes genom skolverkets NT-satsning.

 

Erica Strand tilldelades tillsammans med Lise-Lott Fjell, ”Ulla-Britta Bruun stipendiet” för deras arbete med NT-utveckling. Priset resulterade därefter i ett gemensamt bokkontrakt med lärarförlaget

där fokus i boken riktar sig just mot hur NT-ämnena kan användas tillsammans med barnen och utifrån barns perspektiv, för att främja deras förståelse för hållbar utveckling.

Program våren 2017

Göteborgskretsens årsmöte 2017

Onsdag den 25 januari 2017 klockan 17.30 – 19:00

Personalrummet i B-huset, sal B2 232, andra våningen

Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborgs universitet

Anmälan till: bibi.karlsson@comhem.se (meddela senast 23 januari, 2017) 

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 äger rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Föreläsningar våren 2017

Föreläsning med efterföljande samtal om UNDERVISNING I FÖRSKOLAN med Ingrid Pramling Samuelsson & Niklas Pramling


Tisdag 28 februari 2017, kl 17:30-19:00
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25


Undervisning kom in i förskolans värld som begrepp med den nya skollagen. Ett begrepp som de flesta kopplar till skolans värld. Men begreppet har kommit för att stanna och frågan är vad vi gör med det. Hur tänker förskolepersonal om undervisning? Och vad gör de om de undervisar? Vi har förstått att detta är ett kontroversiellt ämne som har både stöd och motstånd i praktiken, varför vi kommer att presentera vår syn på detta och bjuda in till en efterföljande diskussion. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik och Niklas Pramling är professor i pedagogik båda vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
VARMT VÄLKOMMEN!


Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura.
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem.
Anmälan via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Föreläsning om NT-Utveckling med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Tisdagen 4 april 2017, kl 17:30-19:00

Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25

Anna Backman kommer att föreläsa om NT-utveckling med vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet. En beskrivning ges av vilka kompetenser arbetet strävar mot att utveckla hos pedagogerna och hur dessa mål ska uppnås. I föreläsningen utlovas också praktiska exempel på naturvetenskap och teknik-innehåll i förskola, där arbete med naturvetenskap utifrån barnlitteratur är en del. Anna Backman är förskollärare, NT-utvecklare och licentiand i Kungälv. Hon bedriver NTutveckling för förskola och pedagogisk omsorg som uppmärksammades med Sveriges största lärarpris Helgepriset 2016 “för värdefullt pedagogiskt utvecklingsarbete”. Anna forskar också om barns möjligheter att urskilja naturvetenskapliga fenomen i boksamtal och barnböcker vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. VARMT VÄLKOMMEN!.

Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Anmälan via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.